Vegetationsförändringar i en stäppartad torräng

Om publikationen

Löpnummer:
2004:44
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport

Utvärdering av vegetationsförändringar mellan år 1994 och 2003 vid prästgårdsåsen- Bondegården i Vartofta-Åsaka socken, Falköpings kommun

I denna rapport prövas en ny metod att analysera data från artrika gräsmarker. Författaren har utnyttjat tidigare insamlade data på täckningsgrad från naturminnet som tidigare kallats Stipakullen i Vartofta-Åsaka, men numera Bondegården-Prästgårdsåsen.

Kontakt