Vegetationsförändringar i en stäppartad torräng

Om publikationen

Löpnummer: 2004:44

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Utvärdering av vegetationsförändringar mellan år 1994 och 2003 vid prästgårdsåsen- Bondegården i Vartofta-Åsaka socken, Falköpings kommun

I denna rapport prövas en ny metod att analysera data från artrika gräsmarker. Författaren har utnyttjat tidigare insamlade data på täckningsgrad från naturminnet som tidigare kallats Stipakullen i Vartofta-Åsaka, men numera Bondegården-Prästgårdsåsen.

Kontakt