Utvärdering och analys av övervakningsprogram för hårdbottnar

Om publikationen

Löpnummer:
2004:31
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport

Undersökningar av hårdbottenfaunan har sedan början av 1990-talet skett inom Bohuskustens vattenvårdsförbund och inom Gullmarns kontrollprogram. Liksom för all annan miljöövervakning är behovet av att göra grundliga utvärderingar stort.

Inom hårdbottenövervakning finns inte en lika lång tradition vad gäller mtodik som det finns inom många andra områden. Därför är denna utvärdering framförallt inriktad på att pröva om metoden med sitt upplägg har förutsättningar för att upptäcka förändringar som sker i miljön.

Kontakt