RADON - en sammanställning över radonsituationen i kommunerna

Om publikationen

Löpnummer: 2004:01

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår:

Sidantal: 72

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport avser att ge en nulägesbeskrivning av radonsituationen i länet och kommunernas arbete med radonfrågan. Sammanställningen grundar sig på svaren på den enkät som Länsstyrelsens miljöskyddsenhet skickade till samtliga kommuner i Västra Götalands län i maj 2003.

Kontakt