RADON - en sammanställning över radonsituationen i kommunerna

Om publikationen

Löpnummer:
2004:01
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport avser att ge en nulägesbeskrivning av radonsituationen i länet och kommunernas arbete med radonfrågan. Sammanställningen grundar sig på svaren på den enkät som Länsstyrelsens miljöskyddsenhet skickade till samtliga kommuner i Västra Götalands län i maj 2003.

Kontakt