Modellering av bidraget av bensen och PM10 i område med småskalig vedeldning

Om publikationen

Löpnummer: 2004:26

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2004

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Modellering av bidraget av bensen och PM10 i område med småskalig vedeldning samt effekten av konvertering till miljögodkända pannor alternativt biobränsleeldad närvärmecentral i området.

Kontakt