Modellering av bidraget av bensen och PM10 i område med småskalig vedeldning

Om publikationen

Löpnummer:
2004:26
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport

Modellering av bidraget av bensen och PM10 i område med småskalig vedeldning samt effekten av konvertering till miljögodkända pannor alternativt biobränsleeldad närvärmecentral i området.

Kontakt