Metod för statistisk bearbetning av vegetationsanalyser

Om publikationen

Löpnummer:
2004:43
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
33
Publikationstyp:
Rapport

– Exempel från Vartofta-Åsaka.

Denna rapport har till syfte att föreslå en metod för att statistiskt bearbeta data från artrika gräsmarker. Flera länsstyrelser har lagt ut fasta provytor i naturreservat för att följa vegetationens förändringar över tiden. Inom forskningen har man främst studerat vegetationens förändringar i provytor under korta tidsperioder och därför är det är ett nytt mål för uppföljning och dokumentation att följa hur kvaliteten bevaras över lång tid, det vill säga att artrikedomen finns kvar och inte hotas.

Anna Stenström har skrivit rapporten och utnyttjat tidigare insamlade data på täckningsgrad från naturminnet som tidigare kallats Stipakullen i Vartofta-Åsaka, men numera Bondegården-Prästgårdsåsen. Det är en av tre svenska lokaler för fjädergräset och ligger i Vartofta-Åsaka socken, Falköpings kommun.

Kontakt