Gårdar i Västergötland

Om publikationen

Löpnummer:
2004:36
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
206
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Dokumentation av agrar bebyggelse har genomförts i hela Västra Götalands län i etapper med start år 2001.

Studierna har haft formen av samarbetsprojekt mellan de regionala museiorganisationerna och Länsstyrelsen Västra Götaland. Arbetet har bedrivits något olika i de fyra delområdena Bohuslän, Västergötland, Dalsland och kommunerna runt Göteborg (Göteborg, Mölndal, Partille och Härryda kommuner).

De olika delprojekten har mynnat ut i en skriftserie benämnd "Agrarhistoria i Västra Götaland". Denna rapport handlar om gårdar i Västergötland utom Göteborg.

Kontakt