Förekomst av döda fåglar vid Bohuskusten – 2001-2003 Västra Götalands län

Om publikationen

Löpnummer:
2004:49
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2004
Sidantal:
15
Publikationstyp:
Rapport

Fågelfaunan i Bohusskärgården har sedan 2001 övervakats med ett heltäckande rutsystem. Det övergripande syftet med övervakningen är att ha kunskap kustfågelfaunans tillstånd i naturreservat,   fågelskyddsområden och för kusten som helhet. Med en övervakning går det att upptäcka oväntade fenomen (till exempel fågeldöd) och hantera de konsekvenser som sådana kan ha för skärgårdsmiljön.

Antalet fynd av döda fåglar under försommaren skattas årligen till mellan 1 000 - 2 500 fåglar. Beräkningarna underskattar det verkliga antalet eftersom inte alla döda fåglar hittas under inventeringarna. Ejder och måsfåglar utgör 85 procent av funna döda fåglar. Den uppskattade dödsrisken varierar mellan 0.5 – 2.2 procent och är därmed lägre än den årliga dödsrisken som dessa arter normalt har. Antalet fynd av döda fåglar har minskat under de tre åren som övervakningen pågått. 

I rapporten föreslås en beslutsmodell som förvaltningsansvariga myndigheter skulle kunna använda då oväntade fenomen som omfattande fågeldöd uppträder. Modellen visar att man i Bohusskärgården normalt kan förvänta sig omfattande fågeldöd på upp till fyra platser under ett år. Detta antal utgör en övre beslutsgräns. Inträffar fler händelser kan åtgärder, undersökningar eller noggrannare uppföljningar övervägas. Antal platser med omfattande fågeldöd har i genomsnitt varit 1.67 per år, vilket är vad som naturligt kan förväntas i Bohusskärgården.

Kontakt