Riktlinjer för handläggning av fastighetsbildningsärenden

Om publikationen

Löpnummer: 2003:06

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 29

Publikationstyp: Rapport

Syftet med riktlinjerna och rekommendationerna är att förenkla handläggningen av ärenden och att skapa en samsyn kring frågan när och om det föreligger behov av samråd i det enskilda ärendet. Riktlinjerna och rekommendationerna omfattar:

  • riktlinjer för när och hur samråd skall genomföras principsamråd
  • rekommendationer för hur samråd,
  • underrättelser och godkännande formellt ska hanteras i det enskilda ärendet
  • rekommendationer för hur olika allmänna intressen som rör mark- och vattenanvändning ska beaktas i det enskilda ärendet.

Kontakt