Riktlinjer för handläggning av fastighetsbildningsärenden

Om publikationen

Löpnummer:
2003:06
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
29
Publikationstyp:
Rapport

Syftet med riktlinjerna och rekommendationerna är att förenkla handläggningen av ärenden och att skapa en samsyn kring frågan när och om det föreligger behov av samråd i det enskilda ärendet. Riktlinjerna och rekommendationerna omfattar:

  • riktlinjer för när och hur samråd skall genomföras principsamråd
  • rekommendationer för hur samråd,
  • underrättelser och godkännande formellt ska hanteras i det enskilda ärendet
  • rekommendationer för hur olika allmänna intressen som rör mark- och vattenanvändning ska beaktas i det enskilda ärendet.

Kontakt