Örtrika torrängar på Falbygden år 2003 samt några i Ätradalen

Om publikationen

Löpnummer:
2003:55
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
122
Publikationstyp:
Rapport

Under våren-sommaren år 2003 återinventerades torrängslokaler i, till övervägande delen, Falköpings kommun. I första hand har antalet plantor av drakblomma och smalbladig lungört räknats.

Bortses från årsmånsvariationer och så vidare har antalet drakblommeplantor minskat med cirka 900 plantor sedan år 1998, från 2 100 till 1 200 stycken. För smalbladiga lungörtens del är resultaten år 1998 och 2003 snarlika, cirka 12 000 plantor år 1998 och 13 000 år 2003.

Inventeringen är ett led i Länsstyrelsens regionala miljöövervakning.

Kontakt