Örtrika torrängar i Ätradalen år 2002 samt några på Falbygden

Om publikationen

Löpnummer:
2003:05
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
90
Publikationstyp:
Rapport

Under våren-sommaren år 2002 har Lennart Sundh, Sundh Miljö, återinventerat torrängslokaler i Ulricehamns kommun. I första hand har antalet plantor av drakblomma och smalbladig lungört räknats. Detta och äldre inventeringsdata har analyserats statistiskt och utvärderats bland annat gällande förekomst av drakblomma och smalbladig lungört.

Inventeringen är ett led i Länsstyrelsens regionala miljöövervakning.

Kontakt