Hagar i Skaraborg år 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2003:15
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport

En återinventering med miljöövervakningssyfte.

Sommaren 2001 genomfördes en återinventering av 50 hagmarker i Skaraborg.

Huvudsyftet med återinventeringen har varit att se om hagarnas floristiska innehåll förändrats eller inte. Resultatet antyder att så kan vara fallet. Framförallt vad det gäller de kvävegynnade arternas mängd. En utvärdering av inventeringsmetodens användbarhet har också utförts.

Rapporten är en del av länets regionala miljöövervakning.

Kontakt