Flyginventering av knubbsäl på Västkustenoch i Kalmarsund 1999, 2000 och 2001

Om publikationen

Löpnummer: 2003:41

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Knubbsälstammen på Västkusten och i Kalmarsund inventeras med flyg varje år sedan 1979 av Naturhistoriska Riksmuseet. Inventeringen ingår på senare år i Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram. Resultaten redovisas med summor för Skagerrak och Kattegatt hos databasvärden BIOMAD. Men det finns ett intresse från allmänhet och myndigheter att veta mer i detalj var sälarna finns.

Här redovisas förekomsten av uppeliggande knubbsälar under augusti, den tid när de byter päls och flest sälar ligger på land, för åren 1999-2001. Det görs i form av
kartor i skala 1:15000.

Inventeringen har gjorts inom ramen för nationell miljöövervakning.

Kontakt