Fladdermöss i Karlsborg, Hjo, Tibro och Töreboda kommun sommaren 2003

Om publikationen

Löpnummer: 2003:48

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2003

Sidantal: 55

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport redovisar resultatet från en fladdermusinventering som genomfördes i kommunerna Karlsborg, Hjo, Tibro och ytterst marginellt i Töreboda kommun år 2003 under tio nätter mellan 14 juli och 26 juli.

Inventeringen är en del av länets regionala miljöövervakning.

Kontakt