Fladdermöss i Karlsborg, Hjo, Tibro och Töreboda kommun sommaren 2003

Om publikationen

Löpnummer:
2003:48
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2003
Sidantal:
55
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport redovisar resultatet från en fladdermusinventering som genomfördes i kommunerna Karlsborg, Hjo, Tibro och ytterst marginellt i Töreboda kommun år 2003 under tio nätter mellan 14 juli och 26 juli.

Inventeringen är en del av länets regionala miljöövervakning.

Kontakt