Bohuslänska gårdar

Om publikationen

Löpnummer:
2003:43
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
190
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport handlar om gårdar i Bohuslän utom Göteborg.

Kontakt