Bohuslänska gårdar

Om publikationen

Löpnummer: 2003:43

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår:

Sidantal: 190

Publikationstyp: Rapport

Denna rapport handlar om gårdar i Bohuslän utom Göteborg.

Kontakt