Vegetationsundersökningar i barrskogar

Om publikationen

Löpnummer:
2002:15
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
61
Publikationstyp:
Rapport

Under 2000 genomfördes uppföljande undersökningar av de fyra fasta provrutor som ingår i delprogrammet Vegetationsundersökningar i barrskog i det regionala miljöövervakningsprogrammet för Västra Götaland.

Delprogrammet har sitt ursprung i före detta Göteborgs och Bohus län. Resultaten av dessa undersökningar tillsammans med resultat från återbesök av provrutorna vid Svartedalen, som skedde under 1997, redovisas här i ett sammanhang och några av resultaten diskuteras.

Kontakt