Vegetationsundersökningar i barrskogar

Om publikationen

Löpnummer: 2002:15

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 61

Publikationstyp: Rapport

Under 2000 genomfördes uppföljande undersökningar av de fyra fasta provrutor som ingår i delprogrammet Vegetationsundersökningar i barrskog i det regionala miljöövervakningsprogrammet för Västra Götaland.

Delprogrammet har sitt ursprung i före detta Göteborgs och Bohus län. Resultaten av dessa undersökningar tillsammans med resultat från återbesök av provrutorna vid Svartedalen, som skedde under 1997, redovisas här i ett sammanhang och några av resultaten diskuteras.

Kontakt