Utter - en barmarksinventering i norra delen av Västra Götalands län år 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2002:03
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport

Denna rapport redovisar resultatet av en barmarksinventerig av utter i norra delen av Västra Götalands län. Inventeringen genomfördes i fält från 3:e september till 28:e september år 2001. Inventeringen är en del av länets regionala miljöövervakning.

Under åren 1999 och 2000 samlade Länsstyrelsen in uppgifter om utterförekomst i länet genom enkäter, upprop i tidningar med mera. Dessa uppgifter visade att det finns eller nyligen har funnits utter i länets norra del (Länsstyrelsen 2001).

Syftet med inventeringen är att få fram ett standardiserat uppföljningsbart grundmaterial för framtida uppföljning av utterns förekomst i länets norra del. Skulle det framöver visa sig att det eventuellt finns utter i andra delar av länet kan det bli aktuellt att inventera utter även där.

Hela eller delar av följande kommuner är inventerade: Strömstad, Tanum, Munkedal, Uddevalla, Orust, Stenungsund, Kungälv, Ale, Göteborg, Partille, Lerum, Härryda, Dals-Ed, Färgelanda, Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Alingsås, Lidköping, Vara, Skara, Falköping, Ulricehamn, Mariestad, Skövde, Tidaholm, Töreboda, Karlsborg, Tibro, Hjo samt två lokaler i Norge och sex lokaler i Örebro län, se kartbilagans figur 1.

Kontakt