Fladdermöss i Västra Götalands län år 2001

Om publikationen

Löpnummer: 2002:48

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2002

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Under sommaren  2001 genomfördes en fladdermusinventering i femton, av Länsstyrelsen, utslumpade socknar i Västra Götalands län. Inventeringen har varit inriktad på miljöer i odlingslandskapet inklusive dess randmiljöer som bryn, sjöar och vattendrag. Rapporten är en del av länets regionala miljöövervakning.

Kontakt