Fladdermöss i Västra Götalands län år 2001

Om publikationen

Löpnummer:
2002:48
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2002
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport

Under sommaren  2001 genomfördes en fladdermusinventering i femton, av Länsstyrelsen, utslumpade socknar i Västra Götalands län. Inventeringen har varit inriktad på miljöer i odlingslandskapet inklusive dess randmiljöer som bryn, sjöar och vattendrag. Rapporten är en del av länets regionala miljöövervakning.

Kontakt