Enskilda vägar: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift

Om publikationen

Löpnummer:
2001:10
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport

Rapporten visar vilka bestämmelser som ska tillämpas i olika fall. Myndigheternas handläggare får en tydlig bild av vilka uppgifter och vilket ansvar som ligger på var och en. Genom rapporten har man också skapat effektiva samarbetsrutiner. 

Rapporten ger också utmärkt information för exempelvis vägföreningar och andra verksamhetsutövare. Det framgår i vilka fall det går att vidta åtgärder utan att samråda med myndigheterna och vart man ska vända sig då samråd erfordras. Vägföreningarnas samarbetsorganisation, Riksförbundet Enskilda Vägar, har tillstyrkt rapportens innehåll.

Kontakt