Ekonomisk analys för algskörd och användning av fintrådiga alger

Om publikationen

Löpnummer:
2001:42
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2001
Sidantal:
27
Publikationstyp:
Rapport

EU-life algae-projektets mål har varit att försöka skapa en kretsloppsanpassad åtgärd mot övergödning. Syftet med detta delprojekt har dels varit att ta fram kostnader för algskörd och dels titta på om det är samhällsekonomiskt lönsamt att skörda alger.

Kontakt