Kustområdet och skärgården i Bohuslän

Om publikationen

Löpnummer: 2000:08

Diarienummer: -

ISBN/ISSN-nr: 1403-168X

Publiceringsår: 2000

Sidantal: 34

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Rapporten understryker att det behövs en helhetssyn på kustens miljövärden för att kusten långsiktigt ska bibehålla sin karaktär och attraktivitet. Och ger en värdebeskrivning av ett nationallandskap enligt
4 kap miljöbalken

Kontakt