Kustområdet och skärgården i Bohuslän

Om publikationen

Löpnummer:
2000:08
Diarienummer:
-
ISBN/ISSN-nr:
1403-168X
Publiceringsår:
2000
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Planeringsunderlag

Rapporten understryker att det behövs en helhetssyn på kustens miljövärden för att kusten långsiktigt ska bibehålla sin karaktär och attraktivitet. Och ger en värdebeskrivning av ett nationallandskap enligt
4 kap miljöbalken

Kontakt