Hur lång tid tar mitt ärende?

Har du ett ärende hos oss? Då är du inte ensam. Vi fattar beslut i omkring femtio olika typer av ärenden. Vi får in ärenden både från enskilda medborgare, företag, kommuner och andra myndigheter.

Vårt uppdrag är att hantera alla ärenden effektivt och rättssäkert. Vår ambition är också att ge information om hur lång tid det tar att fatta besluten. Men eftersom vi hanterar så många ärenden är det ofta svårt att ge exakta besked.

Det här påverkar hur lång tid ärendet tar

Ditt ärende kan ta både längre och kortare tid att hantera än vad som anges i vår uppföljning.

  • Du kan snabba på ditt ärende genom att från början skicka in allt underlag vi behöver för att kunna fatta beslut. Saknar vi något måste vi be dig komplettera och då tar det längre tid.
  • Ibland måste vi vänta på synpunkter från andra myndigheter eller människor som är berörda av ditt ärende.

Kontakt