Havsplanering

Just nu pågår arbetet med att ta fram statliga havsplaner för Sverige. Länsstyrelsen stödjer arbetet på regional och kommunal nivå.

Många intressen ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt, nu och i framtiden. Den statliga havsplaneringen som pågår just nu leds av Havs- och vattenmyndigheten och omfattar Sveriges tre havsplaneområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken.

Planeringen görs tillsammans med landets 14 kustlänsstyrelser, centrala myndigheter, regionala organ, kustkommuner och bransch- och intresseorganisationer. Regeringen ska fatta beslut om havsplanerna senast 2021.

När havsplanerna är beslutade ska de ge vägledning till myndigheter och kommuner när de planlägger, ger tillstånd och förvaltar havet. Havsplanerna gäller för flera år framåt.

Tidplan för havsplaneringen

Våren 2019: Granskning av förslag till havsplaner 14 mars - 14 juni 2019.

Hösten 2019: Förslag till havsplan lämnas till regeringen som fattar beslut senast 2021.

Aktuellt just nu

Den 14 mars startar granskning av förslagen till havsplaner, efter både avstämning och samråd. Granskningen pågår fram till 14 juni 2019.

Granskning av havsplaner på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Mer information om samråden finns hos Havs- och vattenmyndighetenlänk till annan webbplats

Orienteringsmöte granskning havsplan Västerhavet 9 april

Den 9 april bjuder Länsstyrelsen in kustkommuner och regioner till ett orienteringsmöte om granskningsskedet.

Vid mötet får du en presentation av de föreslagna havsplanerna för Västerhavet och Skånes del av Östersjöplanen. HaV presenterar samrådsredogörelsen och hur man hanterat de yttranden som kom in under samrådet som pågick februari-augusti 2018.

Vi kommer också att titta närmare på vad planen innebär för kommunen och hur den är tänkt att användas när den är beslutad av regeringen. Mötet ska ge stöd inför ert eget arbete med att granska och yttra er över förslaget till havsplan.

Målgrupp: Tjänstepersoner från plan-, miljö- och näringslivssidan i kustkommuner, Västra Götalandsregionen, GR och Fyrbodals kommunalförbund. Även ansvariga politiker är välkomna att delta i mötet.

Läs mer om orienteringsmöte om granskningsskedet 9 april

Kommunernas ansvar för kust- och havs­planering

Det finns många kopplingar mellan den statliga havsplaneringen och kommunala och regionala frågor, till exempel planering, miljö och näringslivsutveckling. Det som händer på land och i kustzonen påverkar havsområdet längre ut, och tvärtom.

Kommunerna ansvarar för översiktsplanering av såväl mark som vatten. För kustkommunernas del omfattar planeringsansvaret även kustvatten och territorialvatten. Därmed har kustkommunerna en nyckelroll i havsplaneringen. I territorialvattnet kommer de statliga havsplanerna och kommunernas översiktsplaner att överlappa. Territorialvatten omfattar 12 nautiska mil ut från kusten.

Länsstyrelsens roll i havsplaneringen

Länsstyrelsen har rollen att stödja och underlätta kommuners och regionala planeringsorgans deltagande i havsplaneringen. Vår uppgift är också att bidra med expertsynpunkter på Havs- och vattenmyndighetens bedömningar av nationella och regionala värden inom länen.

Samarbetet mellan länsstyrelserna samordnas av en länsstyrelse per havsplaneområde:

  • Länsstyrelsen Västernorrland samordnar Bottniska viken.
  • Länsstyrelsen i Kalmar län samordnar Östersjön.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar Västerhavet.

Planeringsunderlag för havsplanering

För att hjälpa till i havsplaneringen har Länsstyrelsen tagit fram en lista över tillgängliga geodata och en lathund för att hitta rätt geodata.

Kommuner har vanligtvis även eget underlag som beskriver havet och skärgårdens utveckling.

Lista över geodata för havsplaneringExcel

Lathund – Tillgång till geodata för havsplaneringPDF

Film om havsplanering

Susanne Gustavsson på Havs- och vattenmyndigheten berättar mer om havsplanering.

Havsplanering i Västerhavet

Västerhavets havsplaneområde omfattar Västra Götalands, Hallands och den nordligaste delen av Skåne län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar samarbetet mellan de länsstyrelser som ingår i vårt havsplanområde, det vill säga Skåne, Halland och Västra Götalands län.

Under samrådet för havsplan Västerhavet, som pågick 15 februari-15 augusti 2018 genomförde vi ett antal samrådsmöten på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Bland annat ett större startmöte den 13 mars 2018 för kustkommuner och regioner inom Västerhavet. Det kan du läsa mer om nedan.

Den 17 april 2018 bjöd vi in till en eftermiddag med spaning på Västerhavet idag och i framtiden. Målgrupp för mötet var beslutsfattare vid kustkommuner, Västra Götalandsregionen och ytterligare några aktörer inom Västra Götalands län.

På kommunal nivå pågår också kust- och havsplanering.

Här kan du se en film där representanter från Havs- och vattenmyndigheten, kommuner och Länsstyrelsen pratar om den kommande havsplanen för Västerhavet. 

Samverkansplan för värdefulla kust- och havsområden

Samverkansplanen togs fram 2011 och fungerar idag som ett verktyg vid förvaltning, skötsel, nyttjande och utveckling av området, utifrån befintliga juridiska instrument. Planens styrka ligger i att den har tagits fram i samverkan med lokala aktörer och är utformad av områdets huvudmän: Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Samverkansplan för värdefulla kust- och havsområden

Har du frågor kan du vända dig till:

Ingela Isaksson, samordnare vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län. E-post: ingela.isaksson@lansstyrelsen.se, Telefon: 010-224 48 71

Eller till kontaktpersonen i ditt län:
Västra Götaland, Gunnar Åkerlund, 010-224 55 01
Halland, Ida Cronquist, 010-224 33 40
Skåne, Pär Persson, 010-224 15 83

Framtidsspaning på Västerhavet 17 april 2018


Referat från framtidsspaning på Västerhavet 17 aprisl 2018PDF

Dokumentation

Mötet mellan land, kust och hav i planering och utvecklingPDF

Mer information

Om Smögenlax och cirkulär ekonomi på Sotenäs Symbioscenters webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor kan du vända dig till:

Ingela Isaksson, samordnare vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län. E-post: ingela.isaksson@lansstyrelsen.se, Telefon: 010-224 48 71

Mer information om havsplanering

Havs- och vattenmyndigheten leder arbetet med den statliga havsplaneringen.

Havsplanering på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Havs- och vattenmyndigheten har information om KOMPIS - bidrag till kommuner för planering av kust och hav.

KOMPIS-bidraget på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Boverket har information om kommuners ansvar för fysisk planering och kopplingen till havsplaneringen.

Havsplanering på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt