Energieffektivisering

För att klara energiomställningen behöver vi använda energin betydligt effektivare än i dag. Inte minst när det gäller transporter, uppvärmning och kylning, belysning och industriprocesser. Det behövs både ny teknik och ändrade beteenden.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering av transporter och bostäder genom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

Vi driver och medverkar också i projekt där man stöttar företag att arbeta strukturerat och systematiskt med energieffektivisering.

Läs om Incitament för energieffektivisering och Nätverk för energieffektivisering 

Kontakt