Demokratistugan i Västra Götaland

En tecknad bild på en gul stuga. Tillhörande stugan finns ikoner som symboliserar demokratiska aktiviteter, bland annat en valsedel och en pratbubbla. Runt stugan finns händer i flera färgglada färger för att symbolisera Pride och mänskliga rättigheter.

I år fyller demokratin 100 år! Detta firas genom att låta en demokratistuga turnera genom Sverige hela 2021. Den 29 september till den 3 oktober står Länsstyrelsen i Västra Götaland värd för stugan och vi bjuder in till ett evenemang fullspäckat med kunskapshöjande aktiviteter.

Tid: 29 september till 3 oktober 2021

Plats: Kungsportsplatsen i Göteborg (de flesta aktiviteter sänds också digitalt)

Program för veckan

Demokratistugan bjuder på ett stort utbud av seminarier, föreläsningar och samtal. Aktiviteterna kommer att anordnas både på plats vid stugan på Kungsportsplatsen i Göteborg och digitalt så att du kan ta del av stugan vart du än befinner dig i länet. Majoriteten av programpunkterna kommer att teckentolkas.

Se nedan vilka aktiviteter som anordnas per dag:

Invigning av demokratistugan

När: Den 29/9 klockan 10:00-11:00
Var: Vid demokratistugan och digitalt.

Länk till sändning Länk till annan webbplats.

Stugan besöker äntligen Västra Götaland och invigs av vår landshövding Anders Danielsson, Peter Örn som är ordförande för kommittén Demokratin 100 år och Ylva Pettersson som är kommunstyrelsens ordförande i Skara kommun. Närvarar gör även regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson och Anneli Rhedin som är kommunfullmäktiges ordförande i Göteborgs Stad. Tillsammans ger de sin bild av demokratin i Västra Götaland, var vi står och vad vi har framför oss.

Tillsammans har samtliga skrivit under Deklarationen för en stark demokrati och kommer under invigningen att besvara frågor från dig och Västra Götalands civilsamhälle!

Demokratin 100 år – hur mår den, hur värnar vi den?

När: Den 29/9 klockan 11:15-11:55
Var: Vid demokratistugan och digitalt

Länk till sändning Länk till annan webbplats.

I år är det 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. År 1921 hölls det första nationella valet där både kvinnor och män fick rösta. Sedan dess har demokratin fortsatt att utvecklas.

Hör Peter Örn, Ordförande kommittén Demokratin 100 år, resonera kring hur den svenska demokratin egentligen mår idag, och vilka utmaningar den står inför.

Filmvisning av ”Regnbågens sång” med efterföljande samtal på Stadsbiblioteket

När: Den 29/9 klockan 13:15-14:45

Var: på Stadsbiblioteket i Göteborg

”En dold del av svensk historia” - så beskriver Nasrin Pakkho sin film. Regnbågens sång lyfter HBTQ-seniorer från olika delar av Sverige och deras liv och upplevelser i Sverige under de senaste sjuttio åren.

Mycket har hänt under åren som gått, och tillsammans anordnar Länsstyrelsen Västra Götaland och RFSL Göteborg (HBT-seniorerna) ett efterföljande samtal om filmen och vår historia.

Filmvisningen är kostnadsfri och sker i samverkan med West Pride.

Allmän och lika rösträtt: för vem?

När: Den 29/9 klockan 14:00-14:30 (Denna programpunkt sänds vid två tillfällen. Nästa sändning är den 2/10)

Var: Digitalt

Länk till sändning Länk till annan webbplats.

I år firar vi 100 år av allmän och lika rösträtt. Men stämmer det verkligen? 1921 fördubblades den svenska väljarkåren då kvinnor fick möjlighet att rösta för första gången. Trots att vi idag firar demokratins genombrott fanns det flera grupper som även efter 1921 exkluderades från rösträtten.

Lena Wängnerud, Professor vid Statsvetenskapliga Institutionen på Göteborgs Universitet, ger en grundföreläsning om rösträttens utveckling och belyser de grupper som lämnats utanför.

Vem bestämmer vad? En föreläsning om flernivåsystemet och EU

När: Den 29/9 klockan 16:00-16:30
Var: Digitalt

Länk till sändning Länk till annan webbplats.

I Sverige har vi ett demokratiskt system som består av flera olika politiska nivåer – från din lokala kommun till EU-nivå. Men hur fungerar det egentligen och vem styr vad?

I denna föreläsning får du grundläggande kunskap om det svenska politiska systemet, hur det påverkar dig och hur du kan påverka genom systemet. Medverkar gör Linda Berg, universitetslektor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet och Markus Bonekamp, chef för EU-parlamentets kontor i Sverige, tillsammans med Kajsa Urge, projektledare för Europa Direkt Sjuhärad.

Efter seminariet finns Kajsa Urge kvar i Demokratistugan för samtal med dig som har vägen förbi.

Forumträff: Barns och ungas inflytande i genomförandet av Agenda 2030

När: Den 30/9 klockan 09:00- 11:30
Var: Digitalt (länk till sändning kommer längre fram)

Agenda 2030 i Väst bjuder in till en digital forumträff om barns och ungas delaktighet i genomförandet av Agenda 2030, med särskilt fokus på möjligheter till inflytande och delaktighet i regionala beslutsprocesser i Västra Götaland. Träffen består av både föreläsningar och workshoppar. Medverkar gör bland annat Rädda Barnen och We change/Future Minds - Sveriges största hållbarhetssatsning för unga. Medverkar gör även Digidem Lab som utvecklar metoder och verktyg för medborgardeltagande som inkluderar underrepresenterade grupper i beslutsfattande.

Programpunkten kräver anmälan. Läs mer och anmäl dig nedan:

Forumsträff den 30/9 (ungapped.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Panelsamtal: Stärkt demokratisk delaktighet för personer med funktionsnedsättning

När: Den 30/9 klockan 11:00- 11:50
Var: Digitalt

Länk till sändning Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen bjuder in till ett panelsamtal där vi får en överblick över aktuella utmaningar och konkreta exempel på hur vi tillsammans kan arbeta för att öka delaktigheten.

Deltagare i panelen är:

 • Malin Ekman Aldén, Generaldirektör Myndigheten för delaktighet
 • Pia Emanuelsson, Ombudsman Funktionsrätt Göteborg
 • Ola Hendar, Funktionshindersombudsman Göteborgs Stad
 • Kjell Stjernholm, Samordnare Studieförbundet Vuxenskolan
 • Moderator: Erik Lindqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland

Efter panelsamtalet tar Funktionsrätt Göteborg plats i vår fysiska stuga. Ta gärna tillfället i akt att prata delaktighet med oss över en kopp kaffe.

Ta en kaffe med Funktionsrätt Göteborg!

När: Den 30/9 klockan 12:45-14:45
Var: Vid demokratistugan

Funktionsrätt Göteborg består av 51 medlemsföreningar som arbetar tillsammans för att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet. Mellan kl. 12.45-14.45 finns möjligheten att träffa representanter från Funktionsrätt Göteborg och diskutera funktionshinderspolitik och demokratisk delaktighet i Göteborg.

Skolans demokratiska uppdrag, vad innebär det och hur gör man demokrati?

När: Den 30/9 klockan 13:00-13:50
Var: Digitalt

Länk till sändning Länk till annan webbplats.

Center för skolutveckling och grundskoleförvaltning anordnar denna programpunkt på tema demokrati i skolan.

Önneredsskolan berättar i samtal med Center för skolutveckling om sina erfarenheter av projektet Charta för demokrati och hur de satsat på demokratiarbetet på skolan.

Hur stärker vi tryggheten för unga?

När: Den 30/9 klockan 15:00- 15:45
Var: Vid demokratistugan och digitalt

Länk till sändning Länk till annan webbplats.

Göteborgs Stads Demokratisatsning med ungt inflytande anordnar ett seminarium om ungas trygghetsfrågor. Vad är trygghet, hur skapar vi trygghet och betyder trygghet samma sak? Detta diskuterar Ungdomsfullmäktige och Ungdomsrådet Hisingen.

I detta seminarium, av, med och för unga, talar vi om trygghet ur ett ungt perspektiv. I Göteborg har Ungdomsfullmäktige och Ungdomsrådet Hisingen länge arbetat med trygghetsfrågor. Under seminariet delar de med sig av vad de ser som särskilt viktigt i att stärka tryggheten för unga. Det handlar om platser i staden, kollektivtrafiken, utsatthet och psykisk ohälsa men också om nätet och relationer.

Statens arbete mot rasism

När: Den 30/9 klockan 16:00-16:30
Var: Digitalt

Länk till sändning Länk till annan webbplats.

Myndigheten Forum för levande historia samordnar regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Inom ramarna för planen genomför statliga myndigheter insatser mot rasism. Under passet berättar Mikael Öhman Almén, projektledare på Forum för levande historia om detta arbete.

Att ge upp har inte övervägts - Kvinnokamp i Göteborg under 100 år

När: 30/9 klockan 17:00-18:00
Var: Vid demokratistugan

Kerstin Keen och Monica Påhlsson från Göteborgskvinnor i rörelse/r samtalar om boken Att ge upp har inte övervägts och kvinnifestationerna organisationen arrangerat. Vi får lära oss mer om kampen för att förbättra kvinnors livsvillkor och vad Göteborgs kvinnoorganisationer kämpat för sedan slutet av 1800-talet fram till idag.

Psykologiskt försvar och Demokrati

När: Den 1/10 klockan 09:00-09:30
Var: Digitalt

Länk till sändning Länk till annan webbplats.

Vilka hot och utmaningar finns för det demokratiska samhället, och hur kan ett stärkt psykologiskt försvar vara en del i att värna vår demokrati? Landshövding Anders Danielsson presenterar sin utredning om tillsättandet av en myndighet för stärkt psykologiskt försvar och lyfter prövningar som desinformation, påverkanskampanjer och utmaningen med minskad tillit i samhället.

Mikroaggressioner – ett demokratiskt problem?

När: Den 1/10 klockan 11:00-11:20
Var: Digitalt

Länk till sändning Länk till annan webbplats.

Salem Yohannes, utbildare från Länsstyrelsen Stockholm, föreläser om rasism och hur det riskerar att begränsa demokratiska rättigheter för icke-vita svenskar. Med avstamp i jämlikhet som en grundbult för demokratin problematiseras mikroaggressioner som en del av ett ojämlikhetssystem (rasism) som hotar demokratin. I föreläsningen beskrivs mikroaggressioner med exempel och avslutas med förslag på hur vi tillsammans kan arbeta för jämlikhet.

Hur kan jag föra samtalet framåt?

Komplettera gärna föreläsningen med ett efterföljande samtal i grupper mellan elever, dina kollegor eller i ditt nätverk. Frågorna nedan är framtagna av föreläsaren för att fortsätta samtalet efter föreläsningens slut:

 • Har du uppmärksammat mikroaggressioner i din vardag någon gång?
 • På vilket sätt har mikroaggressionerna kommit i uttryck?
 • Exempel: Låga förväntningar, misstänkliggörande, exotifiering, osynliggörande.
 • På vilket sätt kan du utmana mikroaggressioner?
 • Hur kan en brygga gapet mellan intentionen och effekten av ens handlingar i vardagen?

Prata demokrati med Studieförbundet Vuxenskolan

När: Den 1/10 klockan 12:00-13:00
Var: På plats i Demokratistugan

Folkbildningen har ett särskilt ansvar att utifrån vår värdegrund och statens syfte med folkbildningen, bidra till att utveckla och stärka det demokratiska samtalet. Demokratin måste ständigt hållas levande. Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet bygger på delaktighet och människors engagemang.

Våra folkbildande insatser bygger broar av förståelse och tillit där de behövs som mest. Perspektiv breddas genom arenor och möten där svåra frågor kan konfronteras och fördjupas. Genom studiecirklar och andra folkbildande insatser ger vi människor egenmakt, motståndskraft och verktyg att bygga ett hållbart samhälle, på landsbygd såväl som i stad.

Under Demokratistugans besök finns Studieförbundet Vuxenskolan på plats, kom och prata demokrati med oss!

AI och Demokrati

När: Den 1/10 klockan 13:00-13:10
Var: Digitalt

Länk till sändning Länk till annan webbplats.

På vilket sätt kan AI användas inom vård och välfärd? Hur kommer AI och digitaliseringen påverka arbetsmarknaden? På vilket sätt skulle AI kunna användas för att stärka demokratin samt medborgarnas inkludering? Jenny Wiik, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet och Malmö universitet diskuterar tillsammans med AI Swedens Co-Director, Daniel Gillblad hur AI, automatisering och digitalisering kommer att påverka framtidens demokrati, välfärd och arbetsmarknad.

Träffa Support Group Network (SGN)

När: Den 1/10 klockan 14:00- 16:00
Var: På plats i Demokratistugan.

Support Group Network (SGN) bjuder in till Demokratistugan där organisationen kommer att ha interaktiva och dialogbaserade aktiviteter.

SGN är en ideell förening som grundats av tidigare asylsökanden och som har ett brett och väl utvecklat samarbete med det lokala samhälle där organisationen verkar. SGN har verksamhet på ett flertal platser i länet: Vänersborg, Göteborg, Mölndal och Götene, samt på Spenshult i Hallands län. Föreningen arbetar med att utforma och genomföra initiativ som ska bidra till en bättre integration och inkludering genom att erbjuda behovsbaserade och meningsfulla projekt som är baserade på bemyndigande, själv-organisering och strategisk samverkan.

Kunskapskrav för medborgarskap – vad säger forskningen?

När: Den 1/10 klockan 15:00- 15:40
Var: Digitalt

Länk till sändning Länk till annan webbplats.

Inom politiken råder olika syn på medborgarskapets status, i vilken utsträckning och hur samhällsinkludering ska ske, och inte minst skilda förslag som framförs om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. Vad säger egentligen forskningen?

Deltagare i panelen är:

 • Fanny Forsberg Lundell, professor i franska vid romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet
 • Tommaso Milani, professor i flerspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
 • Moderator: Lena Ulrika Rudeke, Verksamhets- & programansvarig, Jonsereds herrgård

Stadsvandring: I afton damernas

När: Den 1/10 klockan 16:30 – 18:00
Var: Samling utanför Comfort Hotel vid Stenpiren i Göteborg.

Vandringen slutar i Brunnsparken. OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs.

Göteborgs historia beskrivs ofta som männens historia. Här lär vi känna ett knippe intressanta kvinnor, som varit med och format staden – från Beata de la Gardie till Ann-Ida Broström. Följ med Ingela Eek från Göteborgskvinnor i rörelse/r på stadsvandring: I afton damernas.

Vandringen är kostnadsfri och antalet platser är begränsat till 20 personer.

Anmäl dig till Stadsvandring: I afton damernas Länk till annan webbplats.

Vid frågor om anmälan kontakta evelina.linden@lansstyrelsen.se.

Teater Kattma framför scener ur föreställningen ”Ljuset genom sprickan i muren”

När: Den 1/10 klockan 17-17.30
Var: Vid demokratistugan

Teater Kattma är teatern som arbetar inkluderande och integrerat med skådespelare med och utan funktionsvariationer. Teater Kattma är teatern med starka konstnärliga, sociala och intressepolitiska ambitioner som vill vara med och bidra till ett samhälle som är för alla – på riktigt. Då behövs delaktighet, tillgänglighet och ett vidgat deltagande i kulturen och samhället i stort. En fungerande demokrati för alla.

Teater Kattma framför två scener ur den nya föreställningen ”Ljuset genom sprickan i muren”. En pjäs om att riva murar och bygga vägen till det där samhället där allting är bra – eller i alla fall bättre. Det blir även en kort presentation av verksamhet och visioner.

Manus och regi: Hans Sjöberg.
Skådespelare: Ewe Charlie Larsson, Emelie Ekendahl, Inger Jonsson-Fredriksson, Hans Sjöberg, Camilla Horn, Viktor Lysell, Astrid Steen och Olov Andersén.

Mer om Teater Kattma: teaterkattma.se Länk till annan webbplats.

Allmän och lika rösträtt: för vem?

När: Den 2/10 klockan 10:00-10:30 (Denna programpunkt sänds vid två tillfällen. Tidigare sändning är den 29/9)
Var: Digitalt

Länk till sändning Länk till annan webbplats.

I år firar vi 100 år av allmän och lika rösträtt. Men stämmer det verkligen? 1921 fördubblades den svenska väljarkåren då kvinnor fick möjlighet att rösta för första gången. Trots att vi idag firar demokratins genombrott fanns det flera grupper som även efter 1921 exkluderades från rösträtten.

Lena Wängnerud, Professor vid Statsvetenskapliga Institutionen på Göteborgs Universitet, ger en grundföreläsning om rösträttens utveckling och belyser de grupper som lämnats utanför.

Hatbrott och minoritetsstress

När: Den 2/10 klockan 11:00-11:30
Var: Vid demokratistugan och digitalt

Länk till sändning Länk till annan webbplats.

Hatbrotten i Sverige ökar och störst ökning sker bland hatbrottsmotiv med främlingsfientligt/rasistiskt och antisemitiskt motiv samt motiv som rör sexuell läggning. Därför bjuder Länsstyrelsen i samverkan med Västsverige mot rasism bjuder in till ett samtal om hatbrott, hat och hot mot minoriteter och minoritetstress. Under samtalet kommer du att få reda på mer om vad hatbrott, hat och hot mot minoriteter och minoritetsstress är, vilken form det kan ta, och hur det hotar ett demokratiskt samhälle.

Deltar i samtalet gör Elena Namli, professor i Teologisk etik vid Uppsala universitet och Thomas Bull, trygghetsutvecklare med fokus på hatbrott och före detta chef vid Malmöpolisens hatbrottsgrupp.

Västsverige mot rasism är ett nätverk mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad med syfte att bidra till ett systematiskt arbete för att garantera att vi respekterar, skyddar och främjar mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet genom att motverka rasism och diskriminering i Västra Götaland.

Prata demokrati med Studieförbundet Vuxenskolan

När: Den 2/10 klockan 12:00-13:00
Var: På plats i Demokratistugan

Folkbildningen har ett särskilt ansvar att utifrån vår värdegrund och statens syfte med folkbildningen, bidra till att utveckla och stärka det demokratiska samtalet. Demokratin måste ständigt hållas levande. Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet bygger på delaktighet och människors engagemang.

Våra folkbildande insatser bygger broar av förståelse och tillit där de behövs som mest. Perspektiv breddas genom arenor och möten där svåra frågor kan konfronteras och fördjupas. Genom studiecirklar och andra folkbildande insatser ger vi människor egenmakt, motståndskraft och verktyg att bygga ett hållbart samhälle, på landsbygd såväl som i stad.

Under Demokratistugans besök finns Studieförbundet Vuxenskolan på plats, kom och prata demokrati med oss!

Det demokratiska rummet

När: Den 2/10 klockan 13:00-13:45
Var: Vid demokratistugan och digitalt

Länk till sändning Länk till annan webbplats.

Panelsamtal om desinformation, missinformation, debatt och vilken roll media spelar i en demokrati och i det demokratiska samtalet. Vilka utmaningar står det demokratiska samtalet inför och vilken roll spelar media i arbetet framåt?

Deltagare i panelen är:

 • Patricia Svensson, chefredaktör VGT-gruppen (Skaraborgs Läns Tidning, Falköpings Tidning & Västgöta-Bladet)
 • Josefin Ziegler, nyhetschef, Lokala nyheter söder, SVT
 • Jesper Strömbäck, professor, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG Göteborgs universitet
 • Lars Näslund, reporter, Dagens Nyheter
 • Christofer Ahlqvist, chefredaktör Göteborgsposten
 • Moderator: Robert Olsson, VD, Utgivarna

Hat och hot mot kvinnliga politiker: ett hot mot demokratin

När: Den 2/10 klockan 15:00- 15:30
Var: På plats i Demokratistugan och digitalt

Länk till sändning Länk till annan webbplats.

Personer som är viktiga för det demokratiska samtalet så som politiker och journalister är särskilt utsatta för hat, hot och kränkningar på nätet. Dessutom är kvinnliga politiker och journalister mer utsatta än sina manliga kollegor.

Nazar Akrami, Professor vid Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet, berättar om hur situationen ser ut för politiker i Sverige idag och om hur hatets karaktär skiljer sig åt beroende på kön, och vilka konsekvenserna blir för det demokratiska samtalet.

Stadsvandring: Damerna längs Avenyn

När: Den 2/10 klockan 15.30 – 17.00
Var: Samling vid Stadsteatern i Göteborg. Vandringen slutar i Bältesspännarparken. OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan krävs.

Följ med Ingela Eek från Göteborgskvinnor i rörelse/r på en stadsvandring längs Avenyn och lär känna ett antal intressanta kvinnor, som levde och verkade där - från Karin Kavli till Sarah Bernhardt.

Vandringen är kostnadsfri och antalet platser är begränsat till 20 personer.

Anmäl dig till Stadsvandring: Damerna längs Avenyn Länk till annan webbplats.

Vid frågor om anmälan kontakta evelina.linden@lansstyrelsen.se.

En pigg 100-åring! Ryktet om den svenska demokratins vacklande hälsa är betydligt överdriven

När: Den 3/10 klockan 10:00 – 10.30
Var: Vid demokratistugan och digitalt

Länk till sändning Länk till annan webbplats.

Det talas mycket om att demokratin är i fara. Men stämmer verkligen det när vi studerar svenska folkets inställning till vårt politiska system? I ett samtal mellan Johan Martinsson, docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet och Patrik Öhberg, docent i statsvetenskap och forskare vid SOM-institutet kommer ni att få ta del av svenska folkets uppfattning om demokratins tillstånd ur en rad olika perspektiv. Till sitt förfogande har de data som samlats in under flera decennier och som kan sätta in dagens situation i ett större sammanhang.

Träffa politiker från Västra Götalansregionens beredning för mänskliga rättigheter

När: Den 3/10 klockan 11:00 – 13:00
Var: Vid demokratistugan

Politiker från Västra Götalandsregionens beredning för mänskliga rättigheter är på plats och det finns möjlighet att komma förbi för samtal och frågor.

Arrangemangen i den fysiska stugan kommer givetvis att anpassas med hänsyn till rådande restriktioner med anledning av covid-19. Information om eventuella förändringar som gäller den fysiska stugans arrangemang uppdateras löpande.

Affisch Demokratistugan Pdf, 1 MB.

Översikt av Demokratistugans program Pdf, 1 MB.

Länkar till sändningarna

Vill du vara säker på att inte missa något spännande under Demokratistugan? De flesta av våra aktiviteter behöver du inte anmäla dig till, du kommer kunna hitta länkar till alla sändningar här på vår webbplats. Men om du vill vara säker på att inte missa något kan du anmäla dig via webbformuläret på denna sida. Då får du ett mail med länkar till alla sändningar. Länkar skickas ut veckan innan Demokratistugan drar igång.

Anmäl dig

För lärare och skolpersonal

Använd gärna Demokratistugan i din undervisning! Mellan den 29 september till den 3 oktober anordnas massor av spännande samtal och föreläsningar på teman som jämställdhet, ungas trygghetsfrågor, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, rösträttens historia, medias roll i demokratin och många, många fler.

Du som lärare kan välja ut några särskilda pass att titta på med din klass, eller låt eleverna själva välja vad som intresserar dem mest. Följ gärna upp med gruppdiskussioner kring vad ni hört. Följer ni passen live finns dessutom ofta möjlighet att ställa frågor till föreläsarna.

Kommittén för demokratin 100 år har tagit fram övningar som kan användas som underlag i samtal om demokrati. De kommer både att finnas på plats i stugan och du hittar dem i digitalt format här:

Välkommen till Demokratistugan | Vår demokrati (vardemokrati.se) Länk till annan webbplats.

Använd gärna övningarna i er undervisning och passa på att besöka demokratistugan.

Utställning: Fira demokratin!

När: 17 september till 14 november
Var: Göteborgs stadsbibliotek, Götaplatsen 3 i Göteborg

Den 17 september 2021 invigs utställningen ”Fira demokratin” på Göteborgs stadsbibliotek. ”Fira demokratin” är en vandringsutställning från Sveriges riksdag som turnerar runt i landet mellan 2019–2022 för att fira demokratins 100-årsjubileum. Utställningen berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt. Utställningen ger dig en introduktion till rösträttskampen och vägen från riksdagsbesluten 1919–1921 fram till det första demokratiska valet med allmän och lika rösträtt 1921.

Utställningen finns på Göteborgs stadsbibliotek till och med 14 november 2021.

Läs mer om utställningen Länk till annan webbplats.

Stugan fortsätter vidare till Lindholmen

Den 5 - 6 oktober är du varmt välkommen att besöka Demokratistugan på Lindholmen Science Park! Flera intressanta profiler och programpunkter finns också på agendan dessa dagar, till exempel Lindholmen Connected med Demokratiambassadör Emma Frans och flera spännande samtal.

Programmet den 5-6 oktober Länk till annan webbplats.

Om demokratistugan

För att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har regeringen och kommittén Demokratin 100 år tagit fram en demokratistuga som ska turnera runt i landet. Den 29 september till 3 oktober gör stugan sitt stopp i Göteborg och det är då Länsstyrelsen i Västra Götaland som står värd för stugan. Demokratistugan är ett mobilt kunskapscenter och programmet kommer att fyllas med intressanta seminarier, föreläsningar om demokrati och andra aktiviteter – både för allmänhet, politiker och tjänstepersoner. 

Läs mer om demokratistugan:

> Demokratistugan (vardemokrati.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt