Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Försvarsmaktsövning Aurora 23

Den 17 april till 11 maj 2023 pågår försvarsmaktsövningen Aurora 23. Länsstyrelsen deltar inte i övningen, men samverkar med kommuner och myndigheter kring övningens påverkan i länet.

Aurora 23 bygger på ett fiktivt scenario där Sverige utsätts för ett väpnat angrepp. Övningen utspelar sig främst i södra Sverige, med ungefär 26 000 deltagare från Sveriges alla förband. Aurora 23 är en av de största försvarsövningarna i Sverige på många år, och genomförs för att öka Försvarsmaktens militära förmåga. Förutom Försvarsmakten deltar flera myndigheter, regioner, kommuner och frivilligorganisationer samt ett antal nationer.

Vad händer i Västra Götaland?

Övningen genomförs både i luften, på marken och till sjöss, vilket kommer att synas och höras i stora delar av Västra Götaland. Stridflyg kommer öva med utgångspunkt på Såtenäs. Örlogsfartyg och stridsbåtar kommer vara verksamma i kustbandet, och förband förväntas genomföra omfattande landsvägstransporter genom länet. Information om när transporterna kan komma att påverka trafiken ges via Sveriges Radio P4 och Trafikverket.

På Försvarsmaktens webbplats kan du läsa mer om övningen i Västra Götaland.

Aurora 23 i Västra Götalands län - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats.

Vad är Länsstyrelsens roll?

Länsstyrelsen deltar inte i övningen Aurora 2023, som är en försvarsmaktsövning. Länsstyrelsen har däremot ett regionalt områdesansvar för samordning och gemensam inriktning i hantering och kommunikation kring en samhällelig händelse av den här storleksgraden.

Samverkande aktörer i länet har fått information om Aurora 23 från Försvarsmakten via Länsstyrelsen.

Informationen på den här webbsidan kan komma att uppdateras under övningens gång.

Mer information om Aurora 23

På Försvarsmaktens webbplats kan du läsa mer om övningen.

Aurora 23 - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se) Länk till annan webbplats.

Har du generella frågor om Aurora 23 kan du ringa och prata med Försvarsmakten på telefonnnummer 08-788 75 00. För frågor kring flygverksamhet, ring 010- 823 79 00.

Krisinformation.se och Lilla krisinfo har samlat information om Aurora 23, hur du kan hålla dig informerad om exempelvis trafikläget och om hur information kommer att höras i Sveriges Radio .

Krisinformation.se om Aurora 23 Länk till annan webbplats.

Lilla krisinfo - för barn om Aurora 23 Länk till annan webbplats.

Kontakt