Frågor och svar med anledning av det osäkra omvärldsläget

Efter Rysslands invasion av Ukraina känner många oro för det osäkra läget i omvärlden. Här svarar vi på vanliga frågor om vad du göra själv och vart du kan vända dig för mer information.

Säker information och källkritik

Krisinformation.se samlar information från olika myndigheter.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Var källkritisk och sprid inte rykten.

Att vara källkritisk innebär att värdera information du tar del av. Det handlar om att förstå att vissa källor väger tyngre än andra. Det gäller också att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

Med ökad medvetenhet om de vanligaste hoten och genom att tänka på vårt beteende på nätet minskar vi risken att bli utsatta för digitala negativa händelser.

Om källkritik på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

På Krisinformation.se finns information på bland annat engelska, arabiska, spanska, ukrainska och en rad andra språk. Här finns också information på lättläst svenska.

Information in other languages at Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information på lättläst svenska finns även hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Lättläst svenska: Säkerheten i världen och Sverige just nu (MSB.se) Länk till annan webbplats.

På Migrationsverkets webbplats finns informationsblad till den som söker tillfälligt skydd i Sverige på ukrainska, ryska och engelska.

Migrationsverket.se Länk till annan webbplats.

På UD:s webbplats hittar du råd och information som du har nytta av inför och under din utlandsresa.

UD:s reseinformation Länk till annan webbplats.

Stöd vid oro

Det är normalt att bli orolig när vi dagligen möts av rubriker om det spända läget i vår omvärld. Barn och unga är särskilt utsatta. Det är viktigt att inte vara ensam med sin oro. Det gäller både vuxna och barn.

Nedan finns länkar med information för dig som känner oro eller vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa.

Stöd vid oro på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Om oron för krig – frågor och svar för barn på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Svenska Röda Korset om hur du kan hantera oro och stress Länk till annan webbplats.

BRIS om oro och ångest Länk till annan webbplats.

Stöd och kunskap från Rädda barnen Länk till annan webbplats.

Röda Korset Jourhavande kompis Länk till annan webbplats.

Ett utsläpp från en kärnkraftsolycka späds ut i atmosfären. Därför blir koncentrationen av radioaktiva ämnen låg på stora avstånd.

Vid en eventuell händelse på ett kärnkraftverk i Ukraina är det inte motiverat att ta jodtabletter i Sverige.

Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Beredskap

Oavsett läget i världen finns det alltid anledning att se över sin hemberedskap. Det kan bli störningar i vårt samhälle av många olika orsaker. Det kan vara strömavbrott som pågår länge eller samhällsviktiga transporter som påverkas av väder och vind.

Alla hushåll i Sverige fick broschyren "Om krisen eller kriget kommer" hemskickad 2018. Den går fortfarande att beställa, ladda ner eller lyssna på.

Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.

Vad kan jag som privatperson göra? (msb.se) Länk till annan webbplats.

I Sverige finns ett stort antal skyddsrum som ska skydda befolkningen vid krig. I fredstid får skyddsrummen användas till annat, men de ska kunna iordningställas inom två dygn. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har det övergripande ansvaret för landets skyddsrum.

Bra att veta om skyddsrum på MSB.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om skyddsrum på MSB.se Länk till annan webbplats.

Karta över landets skyddsrum Länk till annan webbplats.

Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer.

Se fler vanliga frågor och svar om skyddsrum på msb.se:

Frågor och svar om skyddsrum (msb.se) Länk till annan webbplats.

Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten och genom att se över och ändra vårt beteende på nätet minskar vi risken för att bli utsatta för digitala negativa händelser.

IT-attacker förutsätter att en angripare har hittat ett säkerhetshål. Men du skyddar både din egen information och bidrar till samhällets motståndskraft mot cyberangrepp med några enkla åtgärder.

Informationssäkerhet för privatpersoner på MSB.se Länk till annan webbplats.

Vid allvarliga händelser och kriser kan varningar utfärdas med hjälp av utomhuslarm. Utomhuslarmet för Viktigt meddelande till allmänheten, VMA testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

På krisinformation.se kan du läsa mer om de olika larmen.

Så låter utomhuslarmen – lär dig skilja på dem – krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll och arbete

Vid samhällsstörningar behöver alla hjälpas åt. Länsstyrelsens roll är att hålla ihop samarbetet i länet och vi har nära kontakt med andra aktörer och myndigheter, både lokalt och nationellt.

Med anledning av kriget i Ukraina aktiverade Länsstyrelsen i Västra Götaland en särskild krisledningsorganisation den 24 februari 2022. Vi följer händelseutvecklingen noga med fokus på hur det osäkra läget i vår omvärld skulle kunna påverka Västra Götaland och de samhällsviktiga funktionerna i länet. Vi är väl förberedda och har rutiner för att hantera den här typen av situationer.

Vårt uppdrag är bland annat att hålla regeringen och nationella myndigheter uppdaterade om läget i Västra Götalands län.

I och med den ryska invasionen av Ukraina har alla 21 länsstyrelsen fått uppdraget att regelbundet redovisa regionala lägesbilder till Regeringskansliet om hur detta påverkar det svenska samhället. Ett nationellt kansli, med bas hos Länsstyrelsen i Stockholm, har nu därför organiserats för att samordna uppdraget för samtliga 21 länsstyrelser.

Uppdrag till länsstyrelserna att redovisa regionala lägesbilder till Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Totalförsvaret består av civilt och militärt försvar. Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvars­myndigheten inom länet. Tillsammans med Försvarsmakten samordnar vi det civila och militära försvaret regionalt. Vi ordnar också utbildningar och övningar.

En introduktion till totalförsvar Länk till annan webbplats.

Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig. De aktiviteter som Försvarsmakten genomför nu innebär inte en höjd beredskap.

Information om säkerhetsläget i närområdet på Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt