Stöd till hyresbostäder och bostäder för studenter

Ska du bygga eller bygga om bostäder? Du kan få stöd för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av hyresbostäder och bostäder för studenter. 

Länsstyrelsen handlägger och beslutar om olika typer av stöd för dig som vill bygga nya bostäder för studerande eller hyresbostäder i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist.

Du kan ansöka om stöd om du ska bygga eller bygga om så att det tillkommer nya bostäder. Stödet kan ges till hyresbostäder och kooperativa hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stödet gäller också bostäder av en viss typ som det finns brist på i en kommun.

Stöd till bostäder för studerande lämnas till bostäder i eller i anslutning till kommuner där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.

Stödet togs bort 2019 men återinfördes i en något förändrad form 1 februari 2020.

Det är den nya ändrade förordningen som tillämpas vid handläggning av alla inkomna ansökningar. Det gäller även de ansökningar som kommit in till Länsstyrelsen före datumet då förordningen trädde i kraft. Observera att det finns övergångsbestämmelser för vissa av kraven i förordningen.

Förordningen som gäller från 1 februari 2020 hos Riksdagen Länk till annan webbplats.

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd påverkas inte. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat.

Meddela Länsstyrelsen om ändringar

Meddela Länsstyrelsen om ditt projekt ändras så att uppgifterna i din ansökan/ärende alltid är aktuella.

På Boverkets webbplats finns mer information om stödet.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Du måste ansöka om stöd innan projektet påbörjas. Länsstyrelsen ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Ansök om stöd genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar hos Boverket Länk till annan webbplats.

Skriv ut, skriv under och skicka in den till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Kontakt