Överlämna kommunalt beslut

När ett kommunalt beslut blivit överklagat ska kommunen lämna över det till Länsstyrelsen. Beslut kan överlämnas via vår e-tjänst. Observera att du som vill överklaga ett kommunalt beslut, till exempel ett mark- eller bygglov, inte ska använda den här e-tjänsten.

När ett kommunalt beslut har överklagats ska beslutet och samtliga dokument som tillhör ärendet överlämnas till Länsstyrelsen. Innan ärendet överlämnas ska en rättidsprövning ha skett av kommunen.

Vilka överklagade beslut kan lämnas över till Länsstyrelsen?

 • Bygglov/marklov/rivningslov
 • Förhandsbesked
 • Föreläggande enligt Plan- och bygglagen
 • Byggsanktionsavgift
 • Miljöbalken
 • Parkeringstillstånd
 • Livsmedelskontroll
 • Lagen om skydd mot olyckor.

Överlämna beslut i vår e-tjänst

Du som arbetar på en kommun kan använda vår e-tjänst för att överlämna ett överklagat kommunalt beslut.

Observera att ni bara använder denna e-tjänst en gång per överklagat beslut. Finns det kompletteringar eller om det tillkommer ytterligare klagande skickar ni dessa i första hand via e-tjänsten kompletteringar och yttrandenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster alternativt med e-post.

Dokument som ska bifogas i e-tjänsten

Ha följande dokument tillgängliga när du överlämnar beslutet via e-tjänsten:

 • överklagandeskrivelsen
 • kommunens beslut
 • rättidsprövningen
 • eventuella kartor eller ritningar
 • andra bilagor.

De elektroniska dokumenten ska ha filformaten PDF, TIF eller JPG.

Kontakt