Havsplanering

Havs- och vattenmyndigheten har lämnat över förslag till statliga havsplaner för Sverige till regeringen som fattar beslut senast 2021. Länsstyrelsen stödjer arbetet på regional och kommunal nivå.

Många intressen ska samsas om havet. Havsplanering är till för att havet ska användas hållbart och effektivt, nu och i framtiden. Den statliga havsplaneringen leds av Havs- och vattenmyndigheten och omfattar Sveriges tre havsplaneområden: Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken.

Förslagen till havsplaner som lämnats till regeringen har tagits fram tillsammans med länsstyrelser, centrala myndigheter, regionala organ, kustkommuner och bransch- och intresseorganisationer, som har fått lämna synpunkter på planerna.

Det är första gången Sverige får statliga havsplaner. När havsplanerna är beslutade ska de ge vägledning till myndigheter och kommuner när de planlägger, ger tillstånd och förvaltar havet. Havsplanerna gäller för flera år framåt.

Tidplan för havsplaneringen

December 2019: Förslag till havsplaner lämnas till regeringen som fattar beslut senast 2021.

Förslag till havsplaner och kartor finns på Havs- och vattenmyndigheten webbsida:

Havsplanering (Havs- och vattenmyndigheten)länk till annan webbplats

Kommunernas ansvar för kust- och havs­planering

Det finns många kopplingar mellan den statliga havsplaneringen och kommunala och regionala frågor, till exempel planering, miljö och näringslivsutveckling. Det som händer på land och i kustzonen påverkar havsområdet längre ut, och tvärtom.

Kommunerna ansvarar för översiktsplanering av såväl mark som vatten. För kustkommunernas del omfattar planeringsansvaret även kustvatten och territorialvatten. Därmed har kustkommunerna en nyckelroll i havsplaneringen. I territorialvattnet kommer de statliga havsplanerna och kommunernas översiktsplaner att överlappa. Territorialvatten omfattar tolv nautiska mil ut från kusten.

Länsstyrelsens roll i havsplaneringen

Länsstyrelsen har rollen att stödja och underlätta kommuners och regionala planeringsorgans deltagande i havsplaneringen. Vår uppgift är också att bidra med expertsynpunkter på Havs- och vattenmyndighetens bedömningar av nationella och regionala värden inom länen.

Samarbetet mellan länsstyrelserna samordnas av en länsstyrelse per havsplaneområde:

  • Länsstyrelsen Västernorrland samordnar Bottniska viken.
  • Länsstyrelsen i Kalmar län samordnar Östersjön.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar Västerhavet.

Planeringsunderlag för havsplanering

För att hjälpa till i havsplaneringen har Länsstyrelsen tagit fram en lista över tillgängliga geodata och en lathund för att hitta rätt geodata.

Kommuner har vanligtvis även eget underlag som beskriver havet och skärgårdens utveckling.

Lista över geodata för havsplaneringExcel

Lathund – Tillgång till geodata för havsplaneringPDF

Film om havsplanering

Susanne Gustavsson på Havs- och vattenmyndigheten berättar mer om havsplanering.

Havsplanering i Västerhavet

Västerhavets havsplaneområde omfattar Västra Götalands, Hallands och den nordligaste delen av Skåne län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar samarbetet mellan de länsstyrelser som ingår i vårt havsplanområde, det vill säga Skåne, Halland och Västra Götalands län.

På kommunal nivå pågår också kust- och havsplanering.

Dokumentation från möten som hållits inom Västerhavet hittar du längre ned på den här sidan.


Här kan du se en film där representanter från Havs- och vattenmyndigheten, kommuner och Länsstyrelsen pratar om den kommande havsplanen för Västerhavet. 

 

Samverkansplan för värdefulla kust- och havsområden

Samverkansplanen togs fram 2011 och fungerar idag som ett verktyg vid förvaltning, skötsel, nyttjande och utveckling av området, utifrån befintliga juridiska instrument. Planens styrka ligger i att den har tagits fram i samverkan med lokala aktörer och är utformad av områdets huvudmän: Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommuner samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Samverkansplan för värdefulla kust- och havsområden

Granskningsmöte 9 april 2019

Under granskningen, som pågick 14 mars-14 juni 2019, stod vi värd för ett möte, där Havs- och vattenmyndigheten presenterade förslaget till havsplan.

Länsstyrelsen hade bjudit in kustkommuner och regioner i Västra Götaland, Halland och Skåne. Vid mötet tittade vi också närmare på vad planen innebär för kommunen och hur den är tänkt att användas när den är beslutad av regeringen.

HaVs presentation från granskningsmötet 9 april 2019länk till annan webbplats

Mer information om havsplanering

Havs- och vattenmyndigheten leder arbetet med den statliga havsplaneringen.

Havsplanering på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Boverket har information om kommuners ansvar för fysisk planering och kopplingen till havsplaneringen.

Havsplanering på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt