Enkät om penningtvätt och finansiering av terrorism

Välkommen till Länsstyrelsernas enkätundersökning avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsstyrelserna genomför en enkätundersökning avseende verksamhetsutövares åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Syftet med undersökningen är att kartlägga risken för att verksamhetsutövare utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Svaren i undersökningen kommer att användas i en nationell riskbedömning avseende penningtvätt och finansiering av terrorism och i Länsstyrelsens tillsynsarbete.

Logga in och besvara enkätundersökningenlänk till annan webbplats

Frågor och svar om enkäten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om enkäten.

Sista dagen att besvara enkäten är den 31 mars 2020.

Det är obligatoriskt att besvara enkäten. Länsstyrelsen har rätt att kräva av den som driver sådan verksamhet som faller in under penningtvättslagen att lämna de upplysningar som behövs för Länsstyrelsens tillsyn. (7 kap. 5 § penningtvättslagen).

Om ditt företag inte svarar på enkäten kan Länsstyrelsen komma att förelägga företaget med vite.

Den som besvarar enkäten ska vara behörig att företräda företaget.

Länsstyrelsen genomför en enkät som ett led i sitt tillsynsarbete. Svaren kommer även att ingå i en nationell riskbedömning som Länsstyrelsen tillsammans med andra svenska myndigheter arbetar med och som är viktig för Sveriges fortsatta arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Resultatet kommer att användas i Sveriges nationella riskbedömning 2020 som publiceras i början av 2021. De svar företaget lämnar kommer att avidentifieras, vilket gör att det inte är möjligt att härleda det enskilda företagets svar.

Svaren behövs under den tid som sammanställningen av den nationella riskbedömningen görs (under året 2020).

Personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Mer information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter hittar du på sidan:

Så behandlar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen har gjort urvalet utifrån de företag som är anmälda i Bolagsverkets register mot penningtvätt i december 2019.

Hör av dig till Länsstyrelsen Skåne om sätet för ditt företag finns i något av följande län:

 • Skåne
 • Blekinge
 • Kalmar
 • Jönköping
 • Kronoberg
 • Östergötland

Skicka e-post till Länsstyrelsen Skåne

Hör av dig till Länsstyrelsen Stockholm om sätet för ditt företag finns i något av följande län:

 • Stockholm
 • Södermanland
 • Gotland
 • Västmanland
 • Uppsala
 • Jämtland
 • Västernorrland
 • Västerbotten
 • Norrbotten

Skicka e-post till Länsstyrelsen Stockholm

Hör av dig till Länsstyrelsen Västra Götaland om sätet för ditt företag finns i något av följande län:

 • Västra Götaland
 • Halland
 • Värmland
 • Örebro
 • Dalarna
 • Gävleborg

Skicka e-post till Länsstyrelsen Västra Götaland


Har du fått ett brev skriver du in länken som finns i brevet i adressfältet i din internetläsare och använder inloggningsuppgifterna för att besvara enkätundersökningen. Har du fått ett e-postmeddelande klickar du på länken och använder inloggningsuppgifterna för att besvara enkätundersökningen.

Kontrollera att du har skrivit in rätt adress och att du inte har tagit fel på stora/små bokstäver och siffror. Om problemet kvarstår kan du höra av dig till Länsstyrelsen via e-post.

Hör av dig till Länsstyrelsen Skåne om sätet för ditt företag finns i något av följande län:

 • Skåne
 • Blekinge
 • Kalmar
 • Jönköping
 • Kronoberg
 • Östergötland

Skicka e-post till Länsstyrelsen Skåne

Hör av dig till Länsstyrelsen Stockholm om sätet för ditt företag finns i något av följande län:

 • Stockholm
 • Södermanland
 • Gotland
 • Västmanland
 • Uppsala
 • Jämtland
 • Västernorrland
 • Västerbotten
 • Norrbotten

Skicka e-post till Länsstyrelsen Stockholm

Hör av dig till Länsstyrelsen Västra Götaland om sätet för ditt företag finns i något av följande län:

 • Västra Götaland
 • Halland
 • Värmland
 • Örebro
 • Dalarna
 • Gävleborg

Skicka e-post till Länsstyrelsen Västra Götaland

Kontrollera att du har skrivit rätt användarnamn och lösenord samt att du inte har stora/små bokstäver/siffror där det inte ska vara det. Om problemet kvarstår kan du höra av dig till Länsstyrelsen via e-post.

Hör av dig till Länsstyrelsen Skåne om sätet för ditt företag finns i något av följande län:

 • Skåne
 • Blekinge
 • Kalmar
 • Jönköping
 • Kronoberg
 • Östergötland

Skicka e-post till Länsstyrelsen Skåne

Hör av dig till Länsstyrelsen Stockholm om sätet för ditt företag finns i något av följande län:

 • Stockholm
 • Södermanland
 • Gotland
 • Västmanland
 • Uppsala
 • Jämtland
 • Västernorrland
 • Västerbotten
 • Norrbotten

Skicka e-post till Länsstyrelsen Stockholm

Hör av dig till Länsstyrelsen Västra Götaland om sätet för ditt företag finns i något av följande län:

 • Västra Götaland
 • Halland
 • Värmland
 • Örebro
 • Dalarna
 • Gävleborg

Skicka e-post till Länsstyrelsen Västra Götaland

Vi har ingen möjlighet att skicka ut enkäten i pappersform. Du besvarar enkäten genom att följa länken du fått i e-postmeddelandet. Om du har fått brevet med post besvarar du enkäten genom att skriva in länken i adressfältet i din internetläsare.

Dina svar sparas under tiden som du besvarar enkäten. Det innebär att du inte behöver börja om från början om du blivit avbruten utan kan fortsätta där du slutade.

Ja, du kan gå tillbaka och ändra ditt svar.

Ja, det är möjligt att ändra svaren till och med den 31 mars 2020. Logga in på länken på nytt och ange användarnamn och lösenord.

Aktiebolag som för båda de två senaste räkenskapsåren når upp till minst två av nedan tre värden:

 • fler än 3 anställda (i medeltal)
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Utöver ovanstående företag omfattas även publika aktiebolag, aktiebolag som enligt särskild lagstiftning är skyldiga att ha revisor (exempelvis aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsrörelse) och aktiebolag med en särskild begränsning av vinstutdelningen.

Inom EES finns medlemsländerna i Europeiska unionen (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Island, Liechtenstein och Norge.

Frågan är ställd för att kunna göra en bedömning av sårbarhet för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism.

Ditt svar bidrar till att få en helhetsbedömning avseende sårbarheten i din bransch.

Du ska besvara frågorna utifrån hur det ser ut i din verksamhet. Det finns möjlighet att besvara frågorna med ”vet ej”.

Se till att alla svarsrutor är ifyllda. Ange ”0” i den ruta/de rutor som inte ska ha något värde.

Kontakt