Risk för skogsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Anbud angående arkeologisk förundersökning och avgränsande förundersökning inför planerad detaljplan för verksamheter och industri i Bälinge, Alingsås kommun

Arkeologisk förundersökning och avgränsande förundersökning av boplatser och gravar inom planområde för industri och logistik, Verksamhetsområde Norr, Bälinge 6:16 m fl, Alingsås kommun.

Länsstyrelsens ärende dnr 431-343-2023.

Sista dag för rekvisition av handlingar: 2023-06-30

Sista dag för svar på frågor: 2023-06-29

Sista dag för när anbudet ska vara inlämnat: 2023-08-11, kl 11:30

Rekvisition av handlingar samt frågor om anbudet: pernilla.morner@lansstyrelsen.se

Kontakt