Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

ANBUD: järn och gravar i Våmb

Upphandling av arkeologisk undersökning av fornlämningarna L1959:1763, L1959:1765, L1961:5993, L1961:6058 och L1961:6087 i Skövde kommun inför utvidgning av bergtäkt.

Sista dag för rekvisition av handlingar: 5 juli 2021

Sista dag för svar på frågor: 29 juli 2021

Sista dag för när anbudet ska vara inlämnat: 16 augusti 2021

Kontakt

För upplysningar, rekvisition av handlingar samt frågor om anbudet, kontakta:

Andreas Åman
Telefon: 010-224 45 09
E-post: andreas.aman@lansstyrelsen.se

Kontakt