Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bebyggelseutveckling under järnåldern i Vårgårda

Välkommen att lämna anbud i form av förslag till undersökningsplan och kostnadsberäkning för nedanstående undersökning.

Trafikverket har ansökt om tillstånd till ingrepp i berörda fornlämningar. Trafikverket planerar ombyggnation av väg E20, sträckan ”Förbi Vårgårda”. Vägplan har tagits fram för väg E20 förbi Vårgårda som har tillstyrkts av Länsstyrelsen och vägplanen vann laga kraft under december 2019.

Berörda fornlämningar

L1959:2507, L1959:2538, L1959:2539, L1959:2561, L1959:4610, L1964:9224, L1965:5079 samt L2019:624 inom fastigheterna Degrabo 2:4, 3:2, Hoberg 3:2, 6:5, Lund 1:4, 2:9, 3:5 och 3:7 i Vårgårda kommun.

Anbudsperioden för detta uppdrag är mellan: 2020-12-17 till 2021-01-29

Anbudet ska vara inkommit senast: fredag 29 januari 2021 kl 11.30

Sista dag för rekvisition av handlingar: 2021-01-18

Sista dag för svar på frågor: 2021-01-18

Kommun: Vårgårda

Kontakt

Upplysningar, rekvisition av handlingar samt frågor om anbudet, kontakta

Madeleine Elisabethsdotter
E-post till Madeleine Elisabethsdotter

Kontakt