Publiceringsdatum: 18 november 2019

På söder i Marstrand – stadsbebyggelse under
1500-1600-tal

Välkommen att lämna anbud på undersökning av fornlämning i Kungälvs kommun.

Ernst Rosén Projektutveckling AB har ansökt om tillstånd att ta bort del av fornlämning L1968:1155/RAÄ Marstrand 32:1 i Kungälvs kommun (lst dnr 431-36572-2019). Orsaken till ingreppet är planerad byggnation av bostäder och centrumverksamheter.

Anbudsperioden för detta uppdrag är: 18 november till 20 december 2019

Anbudet ska vara inkommit senast: fredag 20 december 2019 klockan 11.30

Sista dag för rekvisition av handlingar: 11 december 2019

Sista dag för svar på frågor: 13 december 2019

Kommun: Kungälv

Kontakt

För upplysningar, rekvisition av handlingar samt frågor om anbudet, kontakta Pernilla Morner pernilla.morner@lansstyrelsen.se.

Kontakt