Publiceringsdatum: 1 november 2019

Metalltid i Sörredsdalgången

Väkommen att lämna anbud på förslag till undersökningsplan och kostnadsberäkning för fornlämningar i Björlanda.

Anbudet gäller arkeologisk undersökning av fornlämningarna Björlanda 205:1/L1979:6827, Björlanda 592/L1960:3365 samt Björlanda 593/L1960:3477 inom fastigheten Sörred 8:12 i Göteborgs kommun.

Platzer Fastigheter har ansökt om tillstånd att ta bort ovanstående fornlämningar. Orsaken till ingreppet är exploatering med fokus på lager och logistik.

Sista dag för rekvisition av handlingar: 18 december 2019.

Sista dag för svar på frågor: 20 december 2019.

Sista dag för när anbudet ska vara inlämnat: 17 januari 2020, kl 11.30.

 1. Enligt konsult skulle det inte behövas någon TA-plan om arbete sker med liten anknytning till Sörredsvägen i samband med grävning på Björlanda 592, utan endast skyltning vid väg. Kan vi utelämna TA-plan?
  Enligt FFU sidan 4, Förutsättningar för undersökningen, ska en TA-plan upprättas. Kravet gäller eftersom arbete vid bl.a. Björlanda 592 kan utgöra s.k. arbete på väg.

 2. Norr om Sörred ligger Kålsered och en del fornlämningar av intresse även för Sörred. De undersökningar som gjorts där för logistikcentrum är inte avrapporterade. Räcker det att vi tar hänsyn till slutredovisningarna?
  Ja det räcker.

 3. Skall grävplatserna återställas och kostnaden i så fall tas med i kostnadsberäkningen?
  Nej, ingen återställning ska ske.

 4. Går det bra att använda en extra plats för referenser i undersökningsplanen?
  Svar ja, referenslista kan upprättas som en egen bilaga.

Kontakt

För upplysningar, rekvisition av handlingar samt frågor om anbudet, kontakta Niklas Ytterberg, niklas.ytterberg@lansstyrelsen.se

Kontakt