Covid-19

Länsstyrelsen Västra Götaland arbetar tillsammans med kommunerna, regionen och andra aktörer för att hantera spridningen av covid-19. Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information. Du kan också läsa om vårt arbete.

Nationella rekommendationer och ditt personliga ansvar gäller fortsatt

Folkhälsomyndighetens nationella råd och rekommendationer är riktade till var och en av oss. Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Kom ihåg att:

  • Tvätta händerna noga och ofta.
  • Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.
  • Stanna hemma vid symptom på covid-19.
  • Provta dig vid symptom på covid-19, även vid lindriga symptom.

På Folkhälsomyndigheten.se hittar du mer information om de råd och rekommendationer som gäller i hela Sverige med anledning av pandemin.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Ändring i restriktionerna från 15 juli

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömmningen att det är möjligt med ytterligare anpassningar av restriktionerna från och med 15 juli. På sidorna nedan kan du läsa mer om anpassningarna:

Regeringens plan för avveckling av restriktioner
(regeringen.se)  Länk till annan webbplats.

Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder den 15 juli (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Läs om ändringarna och aktuella begränsningar på vår tillsynssida

Aktuellt i Västra Götaland

Covidbevis

Covidbevis är ett digitalt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19, som du kan använda vid utlandsresor. Du kan också få ett bevis på negativt test. Det är E-hälsomyndigheten som ansvarar för covidbevis.

Covidbevis på E-hälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Inga restriktioner för resor till Sverige från nordiska länder

Från 1 juni 2021 finns det inte längre några restriktioner för resor till Sverige från de nordiska länderna. Det innebär att den som reser till Sverige från Norge, Danmark, Finland eller Island inte längre behöver uppvisa ett negativt covid-test.

Krisinformation.se om utrikes resor och att vistas utomlands Länk till annan webbplats.

I Västra Götaland är det många som arbetspendlar till Norge. Norge har inreseförbud för utländska medborgare. För arbetspendlare till Norge gäller krav på testning enligt särskilda regler. Är du däremot fullvaccinerad i Sverige kan du resa in till Norge oavsett anledning.

Gränstjänsten om svenska och norska reseregeler Länk till annan webbplats.

Regionalt beslutad publikgräns i Västra Götaland upphör

Den 31 maj upphörde den regionalt anpassade publikgränsen på max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som utfärdats för Västra Götaland. Istället gäller nationella regler kring antalet deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. På Krisinformation.se hittar du mer information om hur många som kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar:

Flera restriktioner lättas 1 juli (krisinformation.se) Länk till annan webbplats.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen, Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Företagare och verksamhetsutövare

Tillsyn av verksamheter enligt tillfälliga covid-19-lagen
Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs genom tillsyn av vissa verksamhetsutövare.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Omsättningsstöd till handelsbolag
Handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Omsättningsstöd till handelsbolag | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
Driver du en enskild firma vars omsättning har minskat i större omfattning till följd av coronapandemin? Då kan du ansöka om ekonomiskt stöd för enskilda näringsidkare.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher
Hyresvärdar som gett rabatt på lokalhyran till hyresgäster i branscher som drabbats av coronapandemin kan ansöka om lokalhyresstöd. Länsstyrelsen handlägger stödet och stödet kan sökas via Boverkets e-tjänst.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket samlar information
På verksamhet.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Information till företagare, Verksamhet.se Länk till annan webbplats.

Är du verksamhetsutövare och vill veta mer om samhällsviktig verksamhet? Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har samlad information.

Samhällsviktig verksamhet, MSB Länk till annan webbplats.

Stöd till aktörer, MSB Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionen om stöd till näringslivet i länet
På Västra Götalandsregionens webbplats kan du läsa om vilka insatser som görs för att stötta näringslivet i Västra Götaland.

Effekterna av covid-19 i näringslivet, Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Detta gör Länsstyrelsen för att underlätta för företagare
Coronapandemin slår hårt mot näringslivet. Vi på Länsstyrelsen vill vi dra vårt strå till stacken för att hjälpa länets företagare igenom denna tuffa period.

Detta gör Länsstyrelsen för att underlätta för företagare

Vaccinering och provtagning

Information om vaccination mot covid-19

Vårdguiden 1177.se samlar information om covid-19-vaccinationen.

Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionen ansvarar för att genomföra vaccineringen i Västra Götalands län.

Västra Götalandsregionens information om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för hur vaccinationen i Sverige ska genomföras. Den nationella planen för vaccinationer mot covid-19 har tagits fram i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), nationella samordnaren för covid-19-vaccin, samt smittskyddsläkare och representanter från regionerna. Krisinformation.se samlar länkar till myndigheternas information om vaccinering mot covid-19.

Vaccin, läkemedel och behandling - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Läkemedelsverket besvarar frågor kring coronavaccin på sin webbplats.

Detta gäller om coronavaccin, Läkemedelsverket Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionen ansvarar för provtagning av covid-19 i Västra Götalands län. De har samlad information om vilka som provtas och hur du gör för att själv bli provtagen.

Västra Götalandsregionens information om provtagning för covid-19 Länk till annan webbplats.

För dig som delar hushåll med någon som har covid-19 gäller särskilda förhållningsregler. Arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar och träffa så få personer som möjligt. Även yngre barn och elever rekommenderas att stanna hemma, trots att de själva inte påvisar symtom.

Smittskydd Västra Götalands information om förhållningsregler hushållskontakter Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete med covid-19

Länsstyrelsens roll är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå. Under coronapandemin har vi också fått ett antal särskilda regeringsuppdrag.

Läs mer om Länsstyrelsens ansvar och uppdrag under coronapandemin.

Rapportering av efterlevnadsuppdraget

Informationsmaterial att använda
Länsstyrelsen har tagit fram affischer, filmer och annat material om vad som gäller under coronapandemin.

Informationsmaterial

Andra språk och lättläst/other languages

Ansvariga myndigheters information

Här nedan har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens startsida Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionen ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Smittskyddet Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionens informationssida Länk till annan webbplats.

Här finns samlad information och länkar till ansvariga myndigheter. Webbplatsen Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information om coronaviruset, symptom på sjukdomen covid-19, provtagning och vaccinering.

Webbplatsen Vårdguiden 1177.se Länk till annan webbplats.

Här hittar du reseinformation från Utrikesdepartementet.

Utrikesdepartementet Länk till annan webbplats.

Här hittar du samlad information om MSB:s arbete och deras stöd med anledning av coronaviruset.

MSB:s arbete med anledning av coronaviruset Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du hjälper till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor. Hos MSB finns tips om vad som är viktigt att tänka på. 

Källkritik (msb.se) Länk till annan webbplats.

Polisen ansvarar bland annat för att reglerna om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster efterlevs.

Corona | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset.

Regeringen Länk till annan webbplats.

113 13 – det nationella informationsnumret
Har du allmänna frågor med koppling till corona och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

1177 – sjukvårdsrådgivning
Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Krisinformation.se listar viktiga telefonnummer
för dig som har frågor, känner oro eller behöver stöd.

Viktiga telefonnummer - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kontakt