Covid-19

Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar tillsammans med kommunerna, Västra Götalandsregionen och andra organisationer för att hantera spridningen av covid-19. Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Du kan också läsa om Länsstyrelsens arbete med anledning av coronaviruset.

Regionala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Västra Götaland. Därför har länets smittskyddsläkare infört skärpta regionala rekommendationer. De nya rekommendationerna innebär i korthet att munskydd ska användas i större utsträckning än tidigare och att de fysiska kontakterna med andra människor ska begränsas ytterligare.

De regionala rekommendationerna från 17 februari förlängs till den 18 april 2021, med löpande omprövning. I och med förlängningen görs en förändring av råden när det gäller gymnasieskolorna.

De regionala rekommendationerna för Västra Götaland innebär i korthet:

 • Umgås bara med personer du normalt träffar
 • Undvik platser med risk för trängsel
 • Håll avstånd
 • Använd alltid munskydd i kollektivtrafiken och även i inomhusmiljöer om det inte går att undvika nära kontakt under längre tid
 • Avstå icke nödvändiga resor. Res på ett smittsäkert sätt om du måste göra en resa.
 • Arbeta hemifrån, om det är möjligt
 • Vid minsta symptom – stanna hemma!
 • Särskilda rekommendationer för skolorna i Västra Götaland

Läs rekommendationerna i sin helhet hos Västra Götalandsregionen länk till annan webbplats

Regionala rekommendationer på andra språk länk till annan webbplats

Nationella rekommendationer och ditt personliga ansvar gäller fortsatt

Utöver de regionala rekommendationerna i vårt län gäller Folkhälsomyndighetens nationella råd och rekommendationer. Och viktigast av allt – du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Kom ihåg att:

 • Tvätta händerna noga och ofta.
 • Hålla avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Provta dig vid symptom på covid-19, även vid lindriga symptom.

På Krisinformation.se hittar du en sammanställning av förbud, råd och rekommendationer som gäller i hela Sverige med anledning av pandemin. Sammanställningen utgår från det som gäller för dig som individ.

Coronapandemin: Detta gäller just nu (Krisinformation.se)länk till annan webbplats

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Aktuellt i Västra Götaland

Sedan den 24 november 2020 är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, oavsett var dessa hålls, med fler än åtta deltagare. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Enda undantaget är religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, exempelvis begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Vid ett sådant tillfälle är begränsningen maximalt 20 deltagare.

Länsstyrelsens beslut om föreskrift är fattat i samråd med länets smittskyddsläkare. Beslutet omprövas löpande utifrån hur smittspridningen utvecklar sig i länet. Bakgrunden till Länsstyrelsens beslut är att smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland.

Polisen och Länsstyrelsen ansvarar gemensamt för att beslutet efterlevs.

Frågor och svar om publikgräns

Regeringens beslut innebär att deltagarantalet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 24 november kommer vara max åtta personer förutom vid begravningar. Länsstyrelsen har mandat att besluta om lokala regler, vilket vi gjort, och från 24 november gäller 8 personer även för sittande publik i Västra Götaland. Det enda undantag som gäller i Västra Götaland är för begravningar. Det får samlas maximalt tjugo (20) deltagare vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Bakgrunden till Länsstyrelsens beslut är att smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Beslutet har också tagits efter avstämning med länets smittskyddsläkare.

Beslutet gäller tillsvidare. Länsstyrelsen följer läget noggrant och omprövar beslutet löpande.

Privata fester och tillställningar är varken allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Men vi behöver alla ta vårt personliga ansvar för att minska smittspridningen, vilket betyder att vi ställer in, ställer om och endast träffar de som vi bor med.

Uthyrare av festlokaler kan omfattas av covid-19-lagen, läs mer:

Tillsyn av den tillfälliga covid‑19‑lagen (länsstyrelsen.se)

Ja, det gäller för samtliga religiösa sammankomster. Det enda undantaget är religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, exempelvis begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande då man får vara max 20 personer.

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)länk till annan webbplats

Företagare och verksamhetsutövare

Tillsyn av verksamheter enligt tillfälliga covid-19-lagen
Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs genom tillsyn av vissa verksamhetsutövare enligt den tillfälliga lagen.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)länk till annan webbplats

Omsättningsstöd till handelsbolag
Handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Omsättningsstöd till handelsbolag | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)länk till annan webbplats

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
Driver du en enskild firma vars omsättning har minskat i större omfattning till följd av coronapandemin? Då kan du ansöka om ekonomiskt stöd för enskilda näringsidkare.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)länk till annan webbplats

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher
Hyresvärdar som gett rabatt på lokalhyran till hyresgäster i branscher som drabbats av coronapandemin kan ansöka om lokalhyresstöd för perioden 1 januari - 31 mars 2021. Länsstyrelsen handlägger stödet som kan sökas via Boverkets e-tjänst från den 3 maj 2021. Sista ansökningsdag är 30 juni.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscherlänk till annan webbplats

Tillväxtverket samlar information
På verksamhet.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Information till företagare, Verksamhet.selänk till annan webbplats

Är du verksamhetsutövare och vill veta mer om samhällsviktig verksamhet? Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har samlad information.

Samhällsviktig verksamhet, MSBlänk till annan webbplats

Stöd till aktörer, MSBlänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionen om stöd till näringslivet i länet
På Västra Götalandsregionens webbplats kan du läsa om vilka insatser som görs för att stötta näringslivet i Västra Götaland.

Effekterna av covid-19 i näringslivet, Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

Detta gör Länsstyrelsen för att underlätta för företagare
Coronapandemin slår hårt mot näringslivet. Vi på Länsstyrelsen vill vi dra vårt strå till stacken för att hjälpa länets företagare igenom denna tuffa period.

Detta gör Länsstyrelsen för att underlätta för företagare

Vaccinering och provtagning

Information om vaccination mot covid-19

Vårdguiden 1177.se samlar information om covid-19-vaccinationen.

Vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionen ansvarar för att genomföra vaccineringen i Västra Götalands län.

Västra Götalandsregionens information om vaccination mot covid-19länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för hur vaccinationen i Sverige ska genomföras. Den nationella planen för vaccinationer mot covid-19 har tagits fram i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), nationella samordnaren för covid-19-vaccin, samt smittskyddsläkare och representanter från regionerna. Krisinformation.se samlar länkar till myndigheternas information om vaccinering mot covid-19.

Vaccin, läkemedel och behandling - Krisinformation.selänk till annan webbplats

Läkemedelsverket besvarar frågor kring coronavaccin på sin webbplats.

Detta gäller om coronavaccin, Läkemedelsverketlänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionen ansvarar för provtagning av covid-19 i Västra Götalands län. De har samlad information om vilka som provtas och hur du gör för att själv bli provtagen.

Västra Götalandsregionens information om provtagning för covid-19länk till annan webbplats

För dig som delar hushåll med någon som har covid-19 gäller särskilda förhållningsregler. Arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar och träffa så få personer som möjligt. Även yngre barn och elever rekommenderas att stanna hemma, trots att de själva inte påvisar symtom.

Smittskydd Västra Götalands information om förhållningsregler hushållskontakter länk till annan webbplats

Rutinen nedan beskriver hur en verksamhet bedömer om den är samhällsviktig. Den beskriver också hur testning av personer inom samhällsviktig verksamhet i Prioritet 3: ”Personal inom övrig samhällsviktig verksamhet” går till. Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram rutinen tillsammans.

 1. Verksamheten bedömer själv om den är samhällsviktig. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett underlag för att verksamheten lättare ska kunna göra bedömningen:

  Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19.länk till annan webbplats

  För ytterligare stöd för bedömningen av samhällsviktig verksamhet, se mer nedan under ”Frågor för ytterligare stöd”. Om du behöver rådgivning i frågan om samhällsviktig verksamhet får du gärna höra av dig till Länsstyrelsen. Vi tar emot förfrågningar via e-post: covid19.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

  Mer information om provtagning för covid-19 i Västra Götaland finns på: Provtagning för covid-19 i Västra Götalandlänk till annan webbplats.
 2. Om verksamheten bedömer sig vara samhällsviktig och har personal som kan vara aktuell för PCR-test med egenprovtagning för covid-19 kontaktas Västra Götalandsregionen för mer information via: covid-19@vgregion.se.
 3. Om verksamheten inte bedömer att den är samhällsviktig, men har personal som kan vara aktuell för covid-19 provtagning finns information om hur provtagning sker via 1177.selänk till annan webbplats.

Länsstyrelserna ska bistå regionerna med att säkerställa flöden för storskalig testning av covid-19. Regeringen gav uppdraget till länsstyrelserna i juni 2020 och det förlängdes i november 2020. Uppdraget innebär att Länsstyrelsen, ihop med Folkhälsomyndigheten och på regionernas initiativ, ska bistå regionerna vid utbyggnaden av kapaciteten för testning. Detta gäller både för antikroppstestning och PCR-testning för covid-19 inom regionernas respektive geografiska områden.

Om det inte finns tillräckligt med testkapacitet ska testningen följa Folkhälsomyndighetens nationella strategi. I den nationella strategin framgår det att patienter och vårdpersonal är viktigast att prioritera. Om det blir begränsningar i testkapaciteten gäller Folkhälsomyndighetens plan och prioritetsordningen för testning:

 • Prioritet 1: Individer vid medicinsk indikation och vid smittskyddsåtgärder.
 • Prioritet 2: Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
 • Prioritet 3: Personal inom övrig samhällsviktig verksamhet.
 • Prioritet 4: Individer inom övriga relevanta delar av samhället.

Västra Götalandsregionen har uppdraget att testa befolkningen i Västra Götaland för covid-19. Du hittar mer information om detta i Nationell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 Version 4, 2020-06-10länk till annan webbplats.

Behöver du ytterligare stöd för att bedöma om er verksamhet är samhällsviktig? Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har listat ett antal frågor som du kan utgå ifrån. Frågorna är ett komplement till underlaget från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Fråga 1: Bedömer du att din verksamhet är samhällsviktig? Använd underlaget som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram: Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19 (msb.se)länk till annan webbplats

Fråga 2: Gäller din fråga PCR-test för egentest? Om nej, observera att rutinen ovan endast gäller PCR-testning för egentest.

Fråga 3: Hur länge bedömer du att verksamheten klarar ett avbrott utan att skapa en kris i samhället eller förvärra pågående kris?

A: Mer än två veckor
B: Mer än en vecka
C: Mindre än en vecka

Fråga 4: Är det helt uteslutet att berörd personal i verksamheten inte kan genomföra kritiska arbetsmoment på distans eller hemifrån?

Fråga 5: Ungefär hur många personer behöver provtagning?

Fråga 6: Kompletterande information.

Länsstyrelsens arbete med covid-19

Länsstyrelsens roll är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå. Under coronapandemin har vi också fått ett antal särskilda regeringsuppdrag.

Läs mer om Länsstyrelsens ansvar och uppdrag under coronapandemin.

Rapportering av efterlevnadsuppdraget

Informationsmaterial att använda
Länsstyrelsen har tagit fram affischer, filmer och annat material om vad som gäller under coronapandemin.

Informationsmaterial

Andra språk och lättläst/other languages

Ansvariga myndigheters information

Här nedan har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens startsidalänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionen ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Smittskyddet Västra Götalandlänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionens informationssidalänk till annan webbplats

Här finns samlad information och länkar till ansvariga myndigheter. Webbplatsen Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Information om coronaviruset, symptom på sjukdomen covid-19, provtagning och vaccinering.

Webbplatsen Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats

Här hittar du reseinformation från Utrikesdepartementet.

Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats

Här hittar du samlad information om MSB:s arbete och deras stöd med anledning av coronaviruset.

MSB:s arbete med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Det är viktigt att du hjälper till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor. Hos MSB finns tips om vad som är viktigt att tänka på. 

6 tips - tänk på det här när du bedömer information (msb.se)länk till annan webbplats

Polisen ansvarar bland annat för att reglerna om offentliga tillställningar och allmänna sammankomster efterlevs.

Corona | Polismyndigheten (polisen.se)länk till annan webbplats

Här kan du läsa om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset.

Regeringenlänk till annan webbplats

113 13 – det nationella informationsnumret
Har du allmänna frågor med koppling till corona och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

1177 – sjukvårdsrådgivning
Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Krisinformation.se listar viktiga telefonnummer
för dig som har frågor, känner oro eller behöver stöd.

Viktiga telefonnummer - Krisinformation.selänk till annan webbplats

Kontakt