Covid-19

Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar tillsammans med kommunerna, Västra Götalandsregionen och andra organisationer för att hantera spridningen av covid-19. Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Du kan också läsa om Länsstyrelsens arbete med anledning av coronaviruset.

Så kan du kan resa, semestra och umgås i sommar

Utbrottet av covid-19 påverkar hur du kan resa, semestra och umgås i sommar. På krisinformation.selänk till annan webbplats finns myndigheters och andra aktörers information om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för resor, friluftsliv, camping med mera.

Informationsmaterial att använda

Länsstyrelsen har tagit fram affischer, skyltar, filmer och annat material med budskap om vad som gäller under coronapandemin.

Informationsmaterial

Information om provtagning för covid-19

Västra Götalandsregionen ansvarar för provtagning av covid-19 i Västra Götalands län. De har samlad information om vilka som provtas och hur du gör för att själv bli provtagen.

Västra Götalandsregionens information om provtagning för covid-19länk till annan webbplats

Tillsammans tar vi ansvar för att minska smittspridningen

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar. Följ rekommendationer hos ansvariga myndigheter och:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta
  • Håll avstånd, undvik större sociala sammanhang, ta personligt ansvar.
  • Från 13 juni kan du som är symptomfri resa inom Sverige. För att undvika att sprida smitta är det mycket viktigt att du håller fysiskt avstånd, undviker trängsel och att du stannar hemma vid minsta symtom.
  • Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Du som är frisk kan ha social kontakt med dina nära utomhus och med avstånd. Folkhälsomyndigheten har råd om hur du kan umgås på ett säkert sättlänk till annan webbplats.
  • Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

Spridningen av covid-19 är en pandemi

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi. Det betyder att sjukdomen nu finns eller snart kommer att finnas i alla världsdelar och att den sannolikt kommer att drabba alla världens länder. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Länsstyrelsens arbete med covid-19

Länsstyrelsens roll är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå. Under coronapandemin har vi också fått ett antal särskilda regeringsuppdrag.

Läs mer om Länsstyrelsens ansvar och uppdrag under coronapandemin.

Ansvariga myndigheters information

Här nedan har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens startsidalänk till annan webbplats

FAQ about covid-19 from The Public Health Agency of Sweden in englishlänk till annan webbplats

Information about covid -19 in other languageslänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionen ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Smittskyddet Västra Götalandlänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionens informationssidalänk till annan webbplats

Här finns samlad information och länkar till ansvariga myndigheter. Webbplatsen Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Viktiga telefonnummer på krisinformation.selänk till annan webbplats

Information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart du vänder dig vid symptom.

Webbplatsen Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats

Reseinformation med anledning av coronaviruset.

Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats

Här finns informationsblad på olika språk om att bromsa smittspridningen.

Migrationsverketlänk till annan webbplats

Är du verksamhetsutövare och vill veta mer om samhällsviktig verksamhet? Du hittar bra information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats.

Samhällsviktig verksamhet, MSBlänk till annan webbplats

Stöd till aktörer, MSBlänk till annan webbplats

Informationssatsning om det nya coronaviruset, MSBlänk till annan webbplats

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. Polisen ansvarar för att beslutet efterlevs.

Polismyndighetenlänk till annan webbplats

Här kan du läsa om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset.

Regeringenlänk till annan webbplats

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare.

Begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar, Polismyndighetenlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

Information till arrangörer av evenemang, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Har du sökt eller fått tillstånd från Länsstyrelsen till offentlig tillställning och har eventuella frågor kring detta efter att ha läst informationen på polisens webbplats? Då kan du skicka din fråga till ratts.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen kan besluta om fler regionala begränsningar

Regeringen har gett länsstyrelserna bemyndigande att göra ytterligare regionala begränsningar om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Vi kommer fatta ett sådant beslut om smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen gör en sådan begäran. Beslutet kungörs genom myndighetsmeddelande, vilket innebär att information läses upp i Sveriges Radio. Vi informerar också via vår webbplats och i sociala medier.

Förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Regeringenlänk till annan webbplats

På verksamhet.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Information till företagare, Verksamhet.selänk till annan webbplats

På Västra Götalandsregionens webbplats kan du läsa om vilka insatser som görs för att stötta näringslivet i Västra Götaland.

Effekterna av covid-19 i näringslivet, Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

Coronapandemin slår hårt mot näringslivet. Vi på Länsstyrelsen vill vi dra vårt strå till stacken för att hjälpa länets företagare igenom denna tuffa period.

Detta gör Länsstyrelsen för att underlätta för företagare

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Stödet handläggs av Länsstyrelsen och ansökningsperioden är 1 juli - 31 augusti 2020.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscherlänk till annan webbplats

Har du frågor?

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser (se ovan).

113 13 – det nationella informationsnumret

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset.

Fler viktiga telefonnummer hittar du hos Krisinformation.selänk till annan webbplats

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552