Hitta på sidan
Hitta på sidan

Covid-19

Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar tillsammans med kommunerna, Västra Götalandsregionen och andra organisationer för att hantera spridningen av covid-19. Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Du kan också läsa om Länsstyrelsens arbete med anledning av coronaviruset.

Skärpta allmänna råd i hela Västra Götaland

Smittspridningen är oroande i länet. För att bromsa smittspridningen har Folkhälsomyndigheten, i samråd med länets smittskyddsläkare, beslutat att skärpa råden i Västra Götaland. De skärpta råden gäller till den 13 december.

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Västra Götalands län att:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser:

 • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Västra Götalandsregionens nyhet om att de skärpta allmänna råden förlängslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens nyhet om att de skärpta allmänna råden förlängslänk till annan webbplats

Detta innebär lokala allmänna rådlänk till annan webbplats, Folkhälsomyndighetens webbplats

Tillsammans tar vi ansvar för att minska smittspridningen

Pandemin är inte över. Det är viktigt att vi fortsätter hålla i, hålla ut, hålla avstånd och hålla kontakten. Följ rekommendationer hos ansvariga myndigheter och:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Om du misstänker att du fått covid-19
  – kontakta din vårdcentral för att testa om du blivit smittad.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.
 • Håll avstånd, undvik större sociala sammanhang, ta personligt ansvar.
 • Hjälp till att minska trängseln i kollektivtrafiken. Gör plats för de som måste fram – res bara om du måste.
 • Personer över 70 år och riskgrupper omfattas av samma rekommendationer som alla andra grupper i samhället.
 • För dig som är vuxen eller går på gymnasiet och delar hushåll med någon som har covid-19 gäller särskilda förhållningsregler. Arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar och träffa så få personer som möjligt.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

Publikgräns på 8 personer i Västra Götaland

Från och med den 24 november är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Enda undantaget är begravningar då det får samlas maximalt tjugo deltagare vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. 

Länsstyrelsens beslut är fattat i samråd med länets smittskyddsläkare.

Nyhet om förändrad publikgräns på 8 personer från 24 november

Kampanj med budskap till unga

Jag åker bara kollektivt om jag måste. Jag armbågas när jag hälsar. Jag promenerar med farfar istället för att ses inomhus. Detta är några av budskapen i Länsstyrelsens och Västra Götalandsregionens höstlovskampanj, där unga riktar budskap till unga inför höstlovet.

Nyhet om höstlovskampanjen "Vad gör du?" länk till annan webbplats

Information om provtagning för covid-19

Västra Götalandsregionen ansvarar för provtagning av covid-19 i Västra Götalands län. De har samlad information om vilka som provtas och hur du gör för att själv bli provtagen.

Västra Götalandsregionens information om provtagning för covid-19länk till annan webbplats

Regler för dig som delar hushåll med covid-smittad

För dig som är vuxen eller går på gymnasiet och delar hushåll med någon som har covid-19 gäller särskilda förhållningsregler. Arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar och träffa så få personer som möjligt.

Smittskydd Västra Götalands information om förhållningsregler hushållskontakter länk till annan webbplats

Länsstyrelsens arbete med covid-19

Länsstyrelsens roll är att säkerställa samverkan och samordning i länet. Vi följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter på nationell och regional nivå. Under coronapandemin har vi också fått ett antal särskilda regeringsuppdrag.

Läs mer om Länsstyrelsens ansvar och uppdrag under coronapandemin.

Efterlevnad av rekommendationer, riktlinjer och råd

Spridningen av covid-19 är en pandemi

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi. Det betyder att sjukdomen nu finns eller snart kommer att finnas i alla världsdelar och att den sannolikt kommer att drabba alla världens länder. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Informationsmaterial att använda

Länsstyrelsen har tagit fram affischer, skyltar, filmer och annat material med budskap om vad som gäller under coronapandemin.

Informationsmaterial

Ansvariga myndigheters information

Här nedan har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens startsidalänk till annan webbplats

FAQ about covid-19 from The Public Health Agency of Sweden in englishlänk till annan webbplats

Information about covid -19 in other languageslänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionen ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Smittskyddet Västra Götalandlänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionens informationssidalänk till annan webbplats

Frågor och svar om skärpta rådlänk till annan webbplats

Här finns samlad information och länkar till ansvariga myndigheter. Webbplatsen Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Viktiga telefonnummer på krisinformation.selänk till annan webbplats

Information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart du vänder dig vid symptom.

Webbplatsen Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats

Reseinformation med anledning av coronaviruset.

Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats

Här finns informationsblad på olika språk om att bromsa smittspridningen.

Migrationsverketlänk till annan webbplats

Är du verksamhetsutövare och vill veta mer om samhällsviktig verksamhet? Du hittar bra information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats.

Samhällsviktig verksamhet, MSBlänk till annan webbplats

Stöd till aktörer, MSBlänk till annan webbplats

Informationssatsning om det nya coronaviruset, MSBlänk till annan webbplats

Gränsen för deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är max 8 personer från 24 november. Beslutet gäller tills vidare och kommer att omprövas regelbundet. Enda undantaget är begravningar där maxgränsen är 20 deltagare. Detta undantag gäller oavsett trosinriktning. Polisen ansvarar för att beslutet efterlevs.

Polismyndighetenlänk till annan webbplats

Här kan du läsa om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset.

Regeringenlänk till annan webbplats

På verksamhet.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Information till företagare, Verksamhet.selänk till annan webbplats

På Västra Götalandsregionens webbplats kan du läsa om vilka insatser som görs för att stötta näringslivet i Västra Götaland.

Effekterna av covid-19 i näringslivet, Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

Coronapandemin slår hårt mot näringslivet. Vi på Länsstyrelsen vill vi dra vårt strå till stacken för att hjälpa länets företagare igenom denna tuffa period.

Detta gör Länsstyrelsen för att underlätta för företagare

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Stödet handläggs av Länsstyrelsen och ansökningsperioden är 1 juli - 31 augusti 2020.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscherlänk till annan webbplats

Har du frågor?

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser (se ovan).

113 13 – det nationella informationsnumret

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset.

Fler viktiga telefonnummer hittar du hos Krisinformation.selänk till annan webbplats

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552

Hitta på sidan