Slutlig rösträkning i valet 2018

Den slutgiltiga rösträkningen görs av Länsstyrelsen och börjar kl 8.00 på måndagen den 10 september 2018. Valen kommer att räknas i ordningen riksdag, kommun och landsting. Rösträkningen äger rum på Nova Arena, Nohabgatan 35 i Trollhättan. Rösträkningen är en allmän förrättning, vilket betyder att den är öppen för allmänheten.

Rösträkningen gäller val till riksdag, kommun och landsting. När räkningen till riksdagen är klar är det Valmyndigheten som fastställer det slutliga resultatet. Det är också Valmyndigheten som också fastslår den slutliga mandatfördelningen och vilka ledamöter som blir invalda.  

Efter att räkningen av röster till riksdagen är klar påbörjar vi räkningen av röster för kommunvalet och landstingsvalet (eller valet till regionfullmäktige som det kallas i vårt län). När räkningen av kommunvalet är klar beslutar vi om fastställande av valresultatet och mandatfördelning till kommunfullmäktige. Sedan räknar vi rösterna i landstingsvalet och, på samma vis som i kommunvalet, är det vi på Länsstyrelsen som tar beslut om fastställande av resultatet och om mandatfördelningen.

Nyhet 2018-09-24: Kontrollräkningen av valet 2018 är helt klar i Västra Götaland

Nyhet 2018-09-22: Resultatet i landstingsvalet fastställs på måndag

Nyhet 2018-09-20: Nu är valresultatet i länets 49 kommuner fastställt

Nyhet 2018-09-19: Beslut om slutligt valresultat i kommunvalen dröjer till på torsdag

Nyhet 2018-09-17: Slutligt resultat i kommunvalen kommer tidigast på onsdag

Nyhet 2018-09-16: Riksdagsvalet färdigräknat i Västra Götaland

Nyhet 2018-09-14: Söndag ny prognos för resultat i riksdagsvalet

Nyhet 2018-09-10: 300 rösträknare i full gång

Den slutliga rösträkningen är öppen för allmänheten

Den slutliga rösträkningen som startar 10 september är öppen för allmänheten.

Plats: Nova Arena, Innovatumområdet i Trollhättan. Ingång via Nohabgatan 35. Telefon till rösträkningslokalen 010-224 55 45.
Tid: Rösträkningen startar kl 8.00.

Följ rösträkningen på val.se

På Valmyndighetens webbplats, www.val.selänk till annan webbplats, uppdateras resultat kontinuerligt. Tänk på att resultatet kan justeras och korrigeras så länge den slutliga rösträkningen pågår. Resultatet i riksdagsvalet fastställs sedan av Valmyndigheten. Därefter räknas och kontrolleras rösterna i kommun- och landstingsvalet (eller valet till regionen som det kallas i vårt län).

Valresultat på valmyndighetenlänk till annan webbplats

Frågor och svar om rösträkning och röstresultat

När röstmottagningen avslutats på valdagen räknas alla röster som lagts i valurnan. Detta är ett preliminärt resultat som kallas valnattsresultat och här redovisas de preliminära röstsifforna för de största partierna. (Även förtidsröster och utlandsröster räknas förutsatt att de hunnit fram till vallokalen.)

Röstningsmottagarna i vallokalen överlämnar rösterna till sin valnämnd som kontrollerar allt material, därefter försluts materialet och överlämnas till Länsstyrelsen som ansvarar för den slutliga rösträkningen. Materialet är förslutet hela vägen från valnämnderna till dess att Länsstyrelsen börjar den slutliga räkningen.

Den slutliga rösträkningen sköts av länsstyrelsen i varje län. Länsstyrelsen kontrollräknar alla rösterna och ansvarar dessutom för att räkna alla personröster. Först räknas rösterna i riksdagsvalet, därefter kommun och landsting (som i vårt län kallas för valet till regionfullmäktige). När räkningen i riksdagsvalet är klar är det Valmyndigheten som fastställer det slutliga resultatet och fördelar mandaten (platserna) mellan partierna samt fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda till riksdagen. Länsstyrelsen fördelar mandaten i kommun- och regionfullmäktige mellan partierna och utser ledamöter och ersättare.

Både räkningen i vallokalen och hos Länsstyrelsen är allmänna förrättningar. Det betyder att alla är välkomna att komma och titta på under den slutliga sammanräkningen. Riksdagsvalet räknas först, sedan kommunvalet och sist valet till landstinget (eller valet till regionfullmäktige som det kallas för i vårt län).

Resultatet av både räkningen på valnatten och den slutliga rösträkningen kan du följa på Valmyndighetens webbplats www.val.selänk till annan webbplats. Tänk på att det som visas där är preliminära siffror som kan korrigeras och uppdateras löpande så länge rösträkningen pågår.

Det är Länsstyrelsen som under den slutliga rösträkningen bedömer valsedlarna. Om Länsstyrelsen bedömer en valsedel som ogiltig räknas den inte till något parti.

En röst räknas som ogiltig om till exempel

  • ytterkuvertet för bud- eller brevröstning är felaktigt ifyllt
  • partiet inte anmält deltagande i valet
  • valsedeln är blank, det vill säga saknar partinamn
  • valkuvertet innehåller två eller flera valsedlar från olika partier.

Den slutliga rösträkningen av riksdagsvalet brukar bli klar någon vecka efter valdagen. När rösträkningen är klar är det Valmyndigheten som fastställer det slutliga valresultatet. Efter att riksdagsvalet har räknats klart räknas rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige (landstinget). Det är Länsstyrelsen som fastställer de slutliga resultaten i dessa två val.

Valdeltagandet är högt i år
Det är många som har röstat i valet i år.

Det är fler förtidsröster
Fler personer har röstat i förtid och hanteringen av förtidsröster tar längre tid än de ordinarie rösterna att hantera. Förtidsröster som inte kunnat hanteras i vallokalerna, eftersom de inte hann dit till söndagen den 9 september, räknas av kommunerna på onsdagen den 12 september. På grund av många röster tog det lång tid hos kommunerna och vi fick rösterna sent på onsdagen.

Det är fler väljare som har personröstat vid förtidsröstning
Att hantera personnamn på valsedlar tar längre tid att hantera än de utan personnamn. Ibland har också valsedlar från andra delar av landet använts, vilket medför väldigt mycket extra arbete.

Det är nya regler för samtycke kring kandidatur
Personröster ska matchas med samtycke från personen som står på valsedeln och matchningen kan ta tid. Antalet valsedlar som kommer från andra valkretsar har ökat. Det innebär extra administration eftersom man då måste kontrollera om kandidaterna är anmälda och kandiderar i det aktuella valområdet.

Det finns en rad saker som kan påverka. Varje röst räknas ytterligare ett flertal gånger när de inkommer till oss på Länsstyrelsen. Där kan det bli korrigeringar, men det kan också upptäckas felregistreringar. Men den största faktorn är alla de sena förtidsröster och utlandsröster som inkommer på onsdag (nationellt kan det handla om över 200 000 röster).

Onsdagen efter valdagen, i år 12 september, sker den så kallade onsdagsräkningen. Då räknas de röster som inte räknades i vallokalerna på valdagen, exempelvis sent inkomna förtidsröster och brevröster från utlandet. Först räknas dessa röster en gång ute i kommunerna. Information om tid och plats får du via kommunernas valnämnder. När en räkning är gjord transporteras även dessa röster vidare till Länsstyrelsen för slutlig räkning.

På Valmyndighetens webbplats, www.val.selänk till annan webbplats, uppdateras resultat kontinuerligt. Notera att resultatet att korrigeras och uppdateras löpande så länge rösträkningen pågår. När räkningen av riksdagsvalet är klar är det sedan Valmyndigheten som fastställer det slutliga resultatet.

Resultatet i kommun och landsting (eller valet till regionfullmäktige som det kallas i vårt län) räknas samman efter att räkningen till riksdagsvalet är klart. Resultatet i de räkningarna kommer också att uppdateras löpande på www.val.se Det är Länsstyrelsen som fastställer det slutliga resultatet och fördelar mandaten i kommun- och regionvalet.

Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. När länsstyrelserna har räknat alla rösterna fördelar Valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda till riksdagen.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Länsstyrelsen beslutar om till exempel valdistrikt och genomför den slutliga rösträkningen i alla val.

För val till kommun- och regionfullmäktige (landstingsvalet) fördelar Länsstyrelsen mandaten mellan partierna och utser ledamöter och ersättare.

Läs mer om Länsstyrelsens roll i valet.

Information om hur valet går till hittar du hos Valmyndigheten på www.val.selänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län