Publiceringsdatum: 25 oktober 2019

Vecka 43: Förhöjda halter av alggifter i musslor på Tjörn och Orust

Veckans provsvar från tolv mussel- och ostronodlingar visar på något förhöjda halter i området Tjörn/Orust.

Länsstyrelsen avråder därför från att plocka vilda musslor och ostron i detta område. Prover från norra delen av Bohuslän (Tjärnöarkipelagen) visar inga förhöjda halter av gifter i musslor eller ostron.

Mer information om öppna och stängda musselområden samt vilka musslor som för tillfället skördas finns på Livsmedelsverket.

Till Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Karta över alla potentiella områden för musselodling och skördlänk till annan webbplats

Kom ihåg att kontrollerade och godkända musslor och ostron finns att köpa i handeln.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet