Publiceringsdatum: 9 augusti 2019

Inga stora mängder giftiga alger i vårt kustvatten

Algceller på rad.

Fotot visar algceller på rad (längst fram i fokus) av en potentiellt giftig sort som just nu finns längs Bohuskusten men inte i Halland; Pseudo-nitzschia. Bild: SMHI.

Veckans provtagningar på tolv platser i Västra Götalands och Hallands län visar små mängder av potentiellt giftiga alger.

Provtagningarna innefattade analyser av håvprover i både Västra Götalands och Hallands län. Håvproverna visar vilka olika arter av alger som finns i vattnet – till exempel om det finns alger som kan producera gifter och som då kan tas upp av våra musslor och ostron. Inga större mängder av potentiellt giftiga alger fanns på någon av de tolv platser där prover tagits, från Laholmsbukten i söder till Kosterfjorden i norr.

Mer information om öppna och stängda musselområden samt vilka musslor som för tillfället skördas finns på Livsmedelsverket.

Till Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Karta över alla potentiella områden för musselodling och skördlänk till annan webbplats

  • Kom ihåg att kontrollerade och godkända musslor och ostron finns att köpa i handeln.

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet