Publiceringsdatum: 5 juli 2019

Inga alggifter i musslor och ostron

I de senaste provresultaten längs med Bohuskusten finns inga förhöjda halter av alggifter i musslor och ostron.

Provresultaten har gjorts på tio musselområden längs med Bohuskusten. Det har däremot påvisats förekomst av en potentiellt giftig alg i vattnet i Bottnefjord, Saltöfjord och Lyresund. Det är inte säkert att alggiftet tas upp i musslorna/ostronen, men vi följer utvecklingen och informerar vid behov.

Kontakt