Publiceringsdatum: 17 januari 2019

InfoWest vill gärna ha dina synpunkter på vår verksamhet

Hjälp oss att bli ännu bättre! Vi är tacksamma om du kan ta dig tid att svara på några korta frågor.

Enkäten hittar du här:

https://sv.surveymonkey.com/r/9WHKYWQlänk till annan webbplats

Bakgrund

Utvärdering av de Marina Informationscentralerna genomfördes senast 2007 inom revideringen av den regionala miljöövervakningen. Under 2018-2019 arbetar Havs- och vattenmyndigheten, miljöövervakningsavdelningen med en revision av den regionala miljöövervakningen. Inom revideringen av den regionala miljöövervakningen ingår att utvärdera verksamheten hos de marina informationscentralerna i Sverige.

Blått centrum Gotland, Uppsala Universitet bistår Havs- och vattenmyndigheten i revisionen av de Marina informationscentralernas (MIC) verksamhet. Revision av verksamheten utgör ett underlag inför planering av den kommande 6 årsperioden för den regionala miljöövervakningen och kommande uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten.

Har du några frågor i samband med revisonen kontakta gärna utredaren direkt:

Johannes Sandberg
Utredare Blått centrum Gotland
Uppsala University-Campus Gotland
SE-621 67 Visby Sweden
0760409777
johannes.sandberg@geo.uu.se

http://campusgotland.uu.se/samverkan/bluecentre/länk till annan webbplats

Kontakt