Publiceringsdatum: 6 december 2018

Stort antal potentiellt giftiga alger i norra Bohuskusten

Veckans provsvar från alggifter i musslor visade inte på förhöjda halter, men däremot var celltätheten av en potentiellt giftigt algsläkte, Pseudo-Nitzchia mycket hög i håvproverna - till viss del i samma musselområden.

Det är svårt att avgöra hur mycket som krävs för att musslorna ska hamna över gränsvärdet i detta fall och man bör därför avvakta med självplock av musslor tillsvidare längs hela Bohuskusten.

I Norge stängdes ett område för musselskörd år 2006 då 13 miljoner per liter av denna alg observerats – dock noterades inga halter över gränsvärden i musslorna. Men i ett annat fall i Danmark då gränsvärdet överstegs i musslorna fanns det bara 50 000 celler per liter. I aktuella prover kunde drygt 2 miljoner celler per liter observas i Fjällbackaområdet.

Kontrollerade och giftfria musslor finns att köpa i handeln.

Kontakt