Publiceringsdatum: 2 november 2018

Avrådan att plocka musslor v.44

Prover i musslor visade på förhöjda halter av toxin som orsakar magsjukeliknande symptom. Länsstyrelsen avråder därför från plockning av vilda musslor i norra Bohuslän. 

Analyserna från veckans toxinprover i musslor från elva produktionsområden mellan Tjärnöarkipelagen ner till Stigfjorden visade på förhöjda halter av toxin som orsakar magsjukeliknande symptom.

Halterna i proverna överstiger inte Livsmedelsverkets gränsvärden för konsumtion, men högre halter kan förekomma i vilda musslor på andra platser i området. Det växtplankton som producerar toxinet har även hittats i håvprover i Skagerrak.

Länsstyrelsen avråder därför från plockning av vilda musslor i norra Bohuslän. Odlade musslor som finns att köpa i handeln är kontrollerade och giftfria och är därför säkra att äta.

Mer information från varje odlingsområde, om det är öppet för skörd eller inte, samt vilka musslor som skördas för tillfället hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Produktionsområden för musslor/ostron, Livsmedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt