Publiceringsdatum: 3 oktober 2018

Algtoxiner i musslor v.40

Analyserna från veckans toxinprover i musslor från 11 produktionsområden mellan Tjärnöarkipelagen ner till Stigfjorden visade inte på några förhöjda halter. För mer information från varje odlingsområde, om det är öppet för skörd eller inte, samt vilka musslor som skördas för tillfället se Livsmedelsverkets hemsida:

Produktionsområden för musslor/ostronlänk till annan webbplats

Kontakt