Publiceringsdatum: 3 september 2018

Oljeutsläpp i Göteborgs ytterskärgård

I helgen skedde ett oljeutsläpp från okänd källa utanför Göteborg vilket uppmärksammades av en privatperson som larmade.

Kustbevakningen, Räddningstjänsten samt Göteborgs stad har följt och arbetat med utsläppet och har konstaterat att det är begränsat utsläpp av tjockolja i form av olika stora oljeklumpar. Vid Kustbevakningens flygning i helgen återfanns ett bälte mellan Vinga, hamninloppet in mot Göteborg och söder om Brännö. 100 liter olja har hittills plockats upp av Kustbevakningen, men de små pingisboll-stora oljeklumparna som finns kvar i vattenmassan har dragit sig utåt till havs och är svåra att ta upp. En del olja har flutit i land i ytterskärgården söder om Brännö, Känsö-arkipelagen, och Park- och naturförvaltningen är ute på plats under måndagen för att inventera mängder och saneringsmetod. InfoWest följer händelsen och uppdaterar kontinuerligt. Man kan även följa arbetet på Göteborgs Stads webbplatslänk till annan webbplats.

Kontakt