Publiceringsdatum: 2 augusti 2018

Skärpt uppmärksamhet vid bad i det kraftigt uppvärmda havet!

Gonionemus vertens (medusa manet eller klängmanet). Foto: Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium

Varmare havsvatten gynnar algblomningar och tillväxt av bakterier. Dessutom kan värmegynnande arter (alger och djur) komma med strömmarna eller plötsligt vilja föröka sig här just nu, och alla är inte trevliga att bada med.

Algblomning på gång?

Informationscentralen Västerhavet har fått enstaka rapporter om algblomningsliknande situationer i södra delen av Västerhavet (bland annat Höganäs, Skälderviken och Halmstad). Det är flera observationer av ljusa trådar och nystan. Det rör sig sannolikt om cyanobakterien Nodularia spumigena (”katthårsalg”), och det är bland annat denna som blommar rikligt just nu inne i Östersjön. De här arterna kan producera gifter (toxin) som kan ge klåda, hudirritationer och vara farligt att få i sig. Särskilt vaksamhet för badande småbarn och hundar så de inte sväljer i sig vattnet. Avsköljning med sötvatten efter salta bad är att rekommendera.

Mer information om aktuell utbredning av algblomning och annan algblomningsfakta finns hos SMHI

https://www.smhi.se/klimatdata/oceanografi/algsituationenlänk till annan webbplats

Information om algblomning i havet på Halmstads kommuns hemsidalänk till annan webbplats

Vi följer nu algblomningssituationen och återkommer här i aktuellt om det snabbt ändras.

Ovanliga maneter som bränns

Vi har också fått rapport om ”medusor” (maneter) i närheten av Knutens badplats (strax öster om Skåpesund) på Tjörn. Det är hydrozoen Gonionemus vertens, eftersom den gärna hänger fast på ålgräs och alger kallas den nu ”klängmanet”.

Klängmaneter har sällan rapporterats i våra vatten, de höga ytvattentemperaturerna kan vara en orsak till att de dykt upp igen just nu. Medusorna är små (mellan 5-25 mm i diameter). Nässelcellerna hos klängmaneter fungerar som motsvarande celler hos brännmaneter – att komma i kontakt med djurets tentakler är smärtsamt och kan orsakar hudirritationer (starkare reaktion hos känsliga/allergiska), varför man skall vara på sin vakt vid bad.

Här kan du läsa mer om klängmaneten (Artfaktablad hos Havs och vattenmyndigheten (HaV)länk till annan webbplats

På HaVs facebooksida finns också mer om detta fynden vid Tjörn.länk till annan webbplats

Fler bilder och film från Göteborgs Marinbiologiska Laboratoriumlänk till annan webbplats

 

Allmän uppmaning till alla havsbadare

Eftersom det kommer vara varmt i havets ytvattnet en längre tid nu finns sannolikt risk för mera algblomning som också sprider sig norröver i Västerhavet längs kusten. Nya fynd av varmvattengynnande ovanliga organismer kan det också bli. Det är alltså klokt att vara lite extra vaksam när man badar just nu.

Kontakt