Publiceringsdatum: 6 juli 2018

Fortsatt avrådan att plocka vilda musslor

De senaste resultaten från vattenprover i flera områden längs västkusten visar att förekomsten är stor för flera olika algarter i vattnet som potentiellt kan producera alggifter. Därför fortsätter vi avråda från att plocka och äta vilda musslor.

Tre musselodlingar som ligger längre in i skärgården, där man inte haft förhöjda halter av några alggifter tidigare, har nu Livsmedelsverket öppnat för skörd igen efter nya provsvar. Däremot har man sett halter över gränsvärdet för diarreframkallande skaldjurstoxiner i Åbyfjorden.

Vi vill påpeka att underlaget för provtagningen i musslor är begränsad till en mindre kuststräcka och täcker inte hela kusten. Därför bör du vara försiktig. Livsmedelsverket kommer utöka provtagningen nästa vecka och ta extra planktonprover för att följa utvecklingen av algsituationen och ätbara musslor. Vi uppdaterar kontinuerligt vid nya provsvar.

Kontakt