Vatten

Hos länsstyrelsen kan du söka tillstånd och dispens om du vill göra olika åtgärder i och kring vatten. Vi arbetar även med tillsyn över till exempel vattenkraftverk och dammar.

Vattenverksamhet

Köra vattenskoter

Vattenmyndigheten

Sverige är indelat i fem vattendistrik och en länsstyrelsen i varje område är utsedd till vattenmyndighet. Länsstyrelsen i Västra Götalandslän är vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt.

Vattenmyndigheten Västerhavetlänk till annan webbplats

Informationscentralen för Västerhavet

Informationscentralen informerar om det aktuella tillståndet i kust- och havsmiljön inom området Västerhavet. Havsområdet sträcker sig från Kullens fyr i Skåne till norska gränsen i Kosterhavet i Västra Götaland. Vi publicerar uppdateringar löpande. Uppdateringarna kan exempelvis handla om alggifter, syrebrist, observationer av främmande arter eller fall av större antal döda fiskar eller sälar.

Vattnet i Västerhavet - Informationscentralen för Västerhavet

 • Uppdatering vecka 26

  Ett vattenprov från vattnet utanför Lysekil visar på förekomst av en potentiellt giftig alg. Även om detta inte nödvändigtvis betyder att giftet ackumuleras i m...
  2019-06-26
 • Algtoxiner i musslor och ostron v 26

  Provsvaren från tio odlingsområden visade inte på några överskridande halter av algtoxiner i musslor eller ostron längs med Bohuskusten.
  2019-06-24
 • Uppdatering vecka 25

  I de vattenprover som har tagits från Lysekil och Örsviken, nära Kungsbacka, konstaterades förekomsten av en alg som kan producera nervgifter.
  2019-06-19
 • Uppdatering 14 juni

  De senaste provtagningarna på algtoxiner i ostron och blåmusslor mellan Tjärnö ner till Lyresund, visade inte på några förhöjda halter.
  2019-06-14
 • Uppdatering 13 juni

  De senaste mätningarna av bakterier i musslor visade att vildfångade ostron har halter som överskrider gränsvärdet i Åbyfjorden.
  2019-06-14

Prenumerera via e-post

Fyll i din e-postadress om du vill prenumerera på denna sidan och därmed få uppdateringar via e-post.

Hantera prenumeration

Kontakt