Naturvärdesinventering av skogsmark inom naturreservatet Bredmossen, Munkedal kommun

Inventering enligt Svensk Standard SS 199000:2014 av skogsmarken som ingår i naturreservatet Bredmossen i Munkedals kommun. Fältinventeringen utfördes under 2021.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=2632&context=13

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss