Undersökning av djupa revmiljöer i Västra Götalands län

Kunskapen om länets djupare havsområden i territorialhavet är generellt mycket dålig. För att öka kunskapen har en undersökning av utvalda djupa revmiljöer i svenska Skagerrak och norra Kattegatt genomförts med droppkamera för att identifiera olika arter och bottenstrukturer. Länsstyrelserna har i uppdrag att bilda ett representativt nätverk av skyddade marina områden till år 2020, för att bidra till att uppnå en rad nationella och internationella miljömål. Resultatet från denna studie blir ett viktigt underlag för detta arbete, liksom för arbetet med att säkerställa en marin grön infrastruktur.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_29&context=13

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss